Waarom dit klooster bij Wenen erg populair is bij monniken

Een klooster in het Wienerwald in Neder-Oostenrijk heeft in tegenstelling tot de neerwaartse trend in het land een recordaantal monniken geregistreerd. De cisterciënzerabdij van Heiligenkreuz bij Wenen telt nu 91 kloosterlingen en daarmee net zoveel als er leefden in de 13e eeuw. Dat deelde het klooster mee. De rond de 30 oude kloosters in Oostenrijk, die alle een aantal eeuwen bestaan, ondervinden momenteel een toeloop, zei de rector van het seminarie Heiligenkreuz, Karl Wallner, vandaag.

De rond de 30 oude kloosters in Oostenrijk, die alle een aantal eeuwen bestaan, ondervinden momenteel een toeloop, zei de rector van het seminarie Heiligenkreuz, Karl Wallner, vandaag.

Het klooster Heiligenkreuz zou vooral wegens zijn middelbare school en een actieve jeugdwerking rond geestelijk welzijn bij jonge mensen attractief zijn, meende hij. De abdij werd in 1133 gesticht.

In heel Oostenrijk zijn er rond de 2.000 monniken, wier aantal volgens de Oostenrijkse kloostergemeenschappen sinds jaren stagneert. De veroudering van de kloosterlingen wordt beschouwd als een probleem.