VS verstrengen spionagebeleid tegen buitenlanders

GETTY
De Verenigde Staten zeggen dinsdag dat ze de teugels strakker hebben aangehaald van het NSA (National Security Agency) bij de spionage van buitenlanders. De regering-Obama speelt op die manier in op de groeiende bezorgdheid over het programma van de NSA om internet- en telefoongegevens te verzamelen. Critici zijn niet onder de indruk.

Analisten moeten de informatie van buitenlanders na vijf jaar wissen tenzij ze relevant is, zei de Directeur Nationale Inlichtingen in een rapport. Het document is een opsomming van de vooruitgang die geboekt is sinds president Barack Obama vorig jaar zijn hervormingen startte. De concrete aanleiding waren de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over de spionageactiviteiten van de VS tegen bondgenoten.

Volgens het rapport heeft het Witte Huis het spionagebeleid tegenover buitenlandse leiders herzien na de diplomatieke strubbelingen die waren ontstaan toen bekend raakte dat de VS kanselier Angela Merkel, de Braziliaanse president Dilma Rousseff en anderen had bespioneerd. De herziening had betrekking op meer dan zeventig landen en organisaties en resulteerde in gewijzigde informatiegaring, aldus het rapport, zonder details te geven. Elk spionagedoelwit zal geëvalueerd worden "in het licht van zijn potentiële risico's voor de nationale belangen en onze ordehandhaving, informatiegaring en diplomatieke relaties overzee", aldus het rapport nog.

Obama verklaarde in januari 2014 dat hij alleen bevriende buitenlandse leiders zou bespioneren als er dwingende veiligheidsredenen zijn. Het Witte Huis wees op "substantiële vooruitgang" bij het doorvoeren van de hervormingen.

Critici zijn niet erg onder de indruk. Een tweet van de Democratische senator Ron Wyden was veelzeggend: "Mijn commentaar op het rapport over de hervorming van de geheime inlichtingen: er staat niet veel in."

Edward Snowden
REUTERS Edward Snowden