VS hoeft Internationaal Gerechtshof niet te volgen

De rechters in de Verenigde Staten zijn niet verplicht de beslissingen van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag toe te passen, ook al draagt de president hen dat op. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist.

Jose Medellin
In maart 2004 beval het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de herziening van een proces van 51 Mexicanen die in de VS ter dood veroordeeld waren. De motivering luidde dat de Mexicanen niet tijdig waren geïnformeerd over hun recht op consulaire bijstand. Onder hen bevond zich de 33-jarige Jose Medellin, die ter dood veroordeeld was voor verkrachting en doodslag op twee adolescenten in 1993 in Texas en naar het Internationaal Gerechtshof was gestapt.

Scheiding der machten
Bush beval de rechters in de verschillende Amerikaanse staten geval per geval na te gaan of een nieuw proces nodig was. Sommige staten gaven daar gevolg aan, maar de Texaanse rechters weigerden. Ze waren van oordeel dat ze niet gebonden zijn door het Internationaal Strafhof en dat de scheiding der machten inhoudt dat ze geen orders kunnen krijgen van de president. De zaak kwam voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat de Texaanse rechters gelijk gaf en oordeelde dat de president zijn boekje te buiten gegaan is. (belga/bf)

Jose Medellin stapte naar Den Haag.
UNKNOWN Jose Medellin stapte naar Den Haag.