VS: "Geen akkoord met eurozone zal Griekenland in de ellende storten"

Jack Lew, Amerikaanse minister van Financiën
REUTERS Jack Lew, Amerikaanse minister van Financiën
De Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew heeft zijn Griekse collega Yanis Varoufakis vandaag gewaarschuwd voor de gevolgen van het uitblijven van een akkoord met de andere landen van de eurozone over de aanpak van zijn schuldenprobleem. In een telefoongesprek wees hij Varoufakis erop dat "het niet bereiken van een akkoord Griekenland ogenblikkelijk in de ellende zou storten". Ook Merkel drukt erop dat "solidariteit geen eenrichtingsverkeer is".

Op 28 februari loopt het steunprogramma voor Griekenland af. Wellicht vraagt het morgen de verlenging van het programma aan, maar verschillende eurolanden wezen erop dat bijkomende financiële steun afhangt van de verdere uitvoering van de hervormingen die overeengekomen zijn met de EU, de ECB en het IMF - de gewraakte trojka. De linkse regering in Athene wil van die hervormingen niet meer weten.

Als Athene er niet tijdig in slaagt een akkoord te bereiken met de eurozone, zullen de Grieken bijzonder snel in de ellende gestort worden, maakte de Amerikaanse minister Lew aan Varoufakis duidelijk. "Onzekerheid is niet goed voor Europa en snelheid is nu van het allergrootste belang", voegde hij eraan toe. De Verenigde Staten houden de lijnen met alle betrokkenen open om in de komende dagen concrete vooruitgang te kunnen boeken.

Onzekerheid is niet goed voor Europa en snelheid is nu van het allergrootste belang

Jack Lew

Op de eurogroep-vergadering van maandag werd Griekenland met de rug tegen de muur gezet. De achttien andere eurolanden sloten de rangen en zeiden dat Athene een verlenging van het steunprogramma moet aanvragen vooraleer verder onderhandeld kan worden. De Grieken gaven niet thuis, maar zouden nu dus toch bereid zijn om een verlenging aan te vragen.

In Berlijn zei de woordvoerder van minister Wolfgang Schäuble meteen dat er niet akkoord zal worden gegaan met een verlenging als de hervormingen die Athene met de EU, de ECB en het IMF overeengekomen is, niet uitgevoerd worden. Ook de Europese Commissie reageerde door te zeggen dat bijkomende financiële steun niet los gezien kan worden van de gestelde voorwaarden.

Jack Lew belde vorige week ook al met de Griekse eerste minister Alexis Tsipras. Hij riep toen "alle partijen" op om de retoriek achterwege te laten en te werken aan een pragmatische oplossing.

Jack Lew en Christine Lagarde.
AFP Jack Lew en Christine Lagarde.

Merkel: "Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer"

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft, met het oog op de onzekere volgende stappen van Griekenland in de schuldencrisis, benadrukt dat steun samengaat met hervormingen. "Solidariteit en eigen inspanningen van de landen zijn twee kanten van een en dezelfde medaille", aldus Merkel vanavond in Demmin, in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.

"En daar zal het bij blijven. De voorbije jaren heeft de EU zich steeds solidair getoond wanneer landen in moeilijkheden raakten. Maar hierbij blijft gelden: solidariteit is geen eenrichtingsverkeer."

Solidariteit en eigen inspanningen van de landen zijn twee kanten van een en dezelfde medaille

Angela Merkel