Von der Leyen "beetje verrast" door Johnsons keuze voor handelsakkoord met EU naar Australisch model: “We hebben geen akkoord met Australië”

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was "een beetje verrast" toen ze de Britse premier een lans hoorde breken voor een handelsakkoord met de EU naar Australisch model, zei ze vandaag.
AFP Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was "een beetje verrast" toen ze de Britse premier een lans hoorde breken voor een handelsakkoord met de EU naar Australisch model, zei ze vandaag.
Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen was naar eigen zeggen "een beetje verrast" toen ze de Britse premier Boris Johnson vorige week een lans hoorde breken voor een handelsakkoord met de Europese Unie naar Australisch model. "We hebben helemaal geen akkoord met Australië", zei ze. Die onderhandelingen zijn nog lopende.

Von der Leyen nam in het Europees Parlement in Straatsburg vandaag deel aan een debat over de op stapel staande onderhandelingen tussen Brussel en Londen. Amper enkele dagen na de brexit op 31 januari, lanceerde de Commissie vorige week haar voorstel voor een onderhandelingsmandaat. Het is de bedoeling dat, eenmaal dat mandaat goedgekeurd is, de onderhandelingen over enkele weken van start kunnen gaan.

“Bemoedigend”

In de toespraak die de Britse premier Boris Johnson eveneens toen over de onderhandelingen hield, zag von der Leyen "een bemoedigend vertrekpunt". "Ik hoorde ambitie bij mijnheer Johnson wat betreft het minimumloon en de reductie van de CO2-uitstoot, om ervoor te zorgen dat onze bedrijven elkaar op een eerlijke manier beconcurreren", zei ze. 

Johnson wil een vrijhandelsakkoord met de EU, maar houdt zich het recht voor om met het Verenigd Koninkrijk af te wijken van de Europese regels op het vlak van staatssteun, sociale bescherming en leefmilieu. "Het VK wil een kampioen van de vrijhandel zijn? Dat is fijn om te horen, want wij hebben partners nodig om het systeem eerlijker en sterker te maken, zodat we de uitdagingen de baas kunnen", zei von der Leyen.

 Ze verdedigde het bestaan van "open en billijke" handelsakkoorden, die "met regels onzekerheid wegwerken, nieuwe markten creëren voor de kmo's en ten dienste staan van de mensen". Ze voegde er wel aan toe dat "onze normen moeten worden gerespecteerd". 

Welk model?

Dat Boris Johnson zich voorstander toont van een handelsakkoord met de EU naar Australisch model verraste haar, verklaarde von der Leyen. "We hebben helemaal geen akkoord met Australië, de onderhandelingen zijn nog bezig”. 

Johnson verwees ook naar het handelsakkoord met Canada (CETA), maar dat brengt behalve rechten ook plichten met zich mee, benadrukte de Commissievoorzitter. De tarifaire belemmeringen tussen Canada en de EU worden weggewerkt, maar ook niet allemaal. Ook met bestaande quota maakten de EU en Canada komaf, behalve voor producten als rundvlees en maïs.

Von der Leyen hoopt op veel ambitie tijdens de onderhandelingen, maakte ze duidelijk. Als het van de Commissie afhangt, wordt er gesproken over een akkoord dat elke vorm van tarieven en quota tegenhoudt en dumping verhindert, maar het is een publiek geheim dat de EU vreest dat het VK van de brexit gebruik zal maken om enkele sectoren te dereguleren.

Terwijl von der Leyen een positieve toon hanteerde, speelde hoofdonderhandelaar Michel Barnier meer de rol van 'bad cop' tijdens het parlementair debat.
EPA Terwijl von der Leyen een positieve toon hanteerde, speelde hoofdonderhandelaar Michel Barnier meer de rol van 'bad cop' tijdens het parlementair debat.

Bad cop

Terwijl von der Leyen een positieve toon hanteerde, speelde hoofdonderhandelaar Michel Barnier meer de rol van 'bad cop' tijdens het parlementair debat. 

Hij hekelde nog maar eens het korte tijdsbestek waarin een akkoord moet gevonden worden en wees erop dat het uitblijven van een akkoord zou betekenen dat er teruggegrepen moet worden naar de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). "Een stap achteruit", noemde de Fransman dat. "Behalve de controles die wij op alle producten zouden uitvoeren die uit het VK afkomstig zijn, zouden er (bij gebrek aan een akkoord, red.) quota en tarieven gelden voor alle Britse producten. Dat zou het gevolg zijn als we er niet in slagen een akkoord te bereiken in de korte tijdspanne die de Britse eerste minister ons gegeven heeft", aldus Barnier.

De Fransman wees er nog op dat er in de financiële dienstensector "geen algemene gelijkwaardigheid" zal zijn tussen de EU en het VK. "Ik zou dit heel duidelijk willen maken aan een aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk. (...) Wij zullen de controle over deze instrumenten behouden en onze beslissingen vrij blijven nemen.”

EPA

In het parlement riep de covoorzitter van de groene fractie, de Belg Philippe Lamberts, de onderhandelaars op nog meer ambitie aan de dag te leggen. Omdat de Britten op domeinen als leefmilieu en de regulering van de financiële sector nu reeds strenger zijn dan de EU, wil Lamberts dat de twee partijen “zich ertoe engageren de normen toe te passen die het meest ambitieus zijn en de volksgezondheid, de privacy, de arbeidsomstandigheden en het leefmilieu het best beschermen”. Kortom, “een nivellering naar boven toe”, aldus Lamberts.

Noordzee

Geert Bourgeois (N-VA) toonde zich dan weer bezorgd om de Noordzee. Niet alleen om de visserij, maar ook om de energie die er opgewekt wordt. “Heeft de Commissie werkelijk de intentie om een einde te maken aan de samenwerking met het VK in het kader van de North Seas Energy Cooperation?”, vroeg hij. Dat samenwerkingsverband tussen een tiental landen aan de Noordzee moet de ontwikkeling van offshore-energie in goede banen leiden. “We hebben versterkte samenwerking nodig op het vlak van de blauwe economie”, aldus Bourgeois. “De 21ste eeuw wordt die van de oceanen.”

Barnier kon Bourgeois niet helemaal geruststellen. “De brexit zal technische gevolgen met zich meebrengen: het VK is geen EU-lidstaat meer, dus moet het samenwerkingskader worden herzien. Wij wensen samen te werken op het vlak van energie, dat is ook zo voorzien in ons mandaat, maar we gaan dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe manier van samenwerken.”

Later deze week neemt het Europees Parlement een resolutie over de onderhandelingen aan. Het zijn echter de 27 lidstaten die het onderhandelingsmandaat voor de Commissie officieel moeten goedkeuren. Wellicht gebeurt dat op de vergadering van de ministers van Europese Zaken op 25 februari. Daarna kunnen de gesprekken tussen Brussel en Londen echt van start gaan.

Michel Barnier kon Geert Bourgeois niet helemaal geruststellen.
EPA Michel Barnier kon Geert Bourgeois niet helemaal geruststellen.14 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Peter Hegge

  Australië is een trouwe bondgenoot van THE UK. logisch dat die 2 landen soepel gaan samenwerken.

 • Jules Vermeers

  De Britten hebben de EU niet nodig ze hebben nog volop banden met hun oude kolonies en ze zijn vrij dat laatste is het mooiste vrij om hun eigen lot te bepalen.

 • Gunter Verleyen

  Boris wilde de Brexit maar die man wist niet eens dat er geen handelsakkoord is tussen de EU en Australie, hij fulmineert tegen iets maar kent gewoon de inhoud niet, Boris is samen met Trump kampioen in fake-news en Peter, Australie exporteert naast lams- schapen- kangoeroe en struisvogelvlees voornamelijk grondstoffen voor de aanmaak van batterijen (o.m. voor Tesla) enz.

 • Peter Hegge

  Zuivel, vlees, uien, en meer komt van Australië, dus Boris Johnson heeft dat goed gezien. Gewoon effe de papieren rondsturen per mail en de praktische kant is opgelost. EU kent met 700 mensen zijn eigen zwaktes niet. De Britten hebben dat clever gespeeld. Well done.

 • Erik Svensson

  Misschien is dat exact wat Johnson bedoelde...