VN wil tegen september vredesakkoord in Libië

REUTERS
De Verenigde Naties hopen tegen de volgende algemene VN-vergadering in september een oplossing bereikt te hebben voor de beëindiging van de burgeroorlog in Libië. "Dat zou ideaal zijn, maar het gaat om een erg complex proces met veel spelers en uitdagingen", zei VN-gezant voor Libië, Bernardino León, in Genève. In geval van een mislukking riskeert het land uiteen te vallen.

In Genève moeten de komende dagen de vredesgesprekken tussen de vijandige partijen voortgezet worden. Deze keer nemen ook vertegenwoordigers van het islamistische tegenparlement in Tripoli deel. In de huidige onderhandelingen gaat het over belangrijke details van het vredesplan, waarover praktisch alle partijen het in juli eens waren geworden. Zo moet een oplossing voor de post van regeringsleider en zijn twee plaatsvervangers gevonden worden. Belangrijkste is dat een verdrag uit de bus komt dat ook door de militante spelers in Libië kan aanvaard worden, zei León.

Het olierijke land in Noord-Afrika komt sinds de val van dictator Muammar al-Kadhafi in 2011 maar niet tot rust. De twee rivaliserende regeringen in Tobroek en Tripoli strijden om de macht. Ook de jihadisten maken van de chaos gebruik. Een vredesoplossing kan ook positieve effecten hebben op het vluchtelingenvraagstuk. Vele mensen in Libië wachten op de oversteek naar Europa.