VN snoeihard: "Europese aanpak van asielcrisis werkt niet"

Migranten wachten bij een rij agenten aan de Macedonische grens.
AFP Migranten wachten bij een rij agenten aan de Macedonische grens.
De Verenigde Naties hebben forse kritiek geuit op de wijze waarop de Europese landen met de vluchtelingencrisis omgaan. "Laat ons niet doen alsof de aanpak van de Europese Unie en haar lidstaten werkt. Migratie zal niet verdwijnen", zo haalde VN-expert Francois Crépeau uit.

"Hekken bouwen, traangas inzetten en andere vormen van geweld gebruiken tegen migranten en asielzoekers, hechtenis, toegang tot onderdak, voedsel of water ontzeggen en dreigende taal gebruiken of haatboodschappen verspreiden: niets zal migranten tegenhouden om naar Europa proberen te komen", zo stelde Crépeau, die speciale rapporteur voor de mensenrechten van migranten is.

Crépeau dringt aan op een "coherent en allesomvattend migratiebeleid", met wettelijke migratiekanalen die uitzicht bieden op een plaats op de Europese arbeidsmarkten. "Als de Europeanen willen dat hun regering de controle over de grenzen herovert, dan moeten ze hun regering vragen om in te zetten op mobiliteit, en migranten en asielzoekers officiële kanalen aanbieden om naar Europa te komen."

Daarnaast roept de VN-expert de Europese landen op om samen met andere rijke noordelijke landen een grootschalig hervestigingsprogramma op te zetten voor vluchtelingen uit crisislanden als Syrië en Eritrea. Dat zou de komende vijf jaar 1,5 tot twee miljoen mensen uit deze landen bescherming moeten kunnen bieden.

'Niets zal migranten tegenhouden om naar Europa proberen te komen'

Solidariteit

In Genève drong een woordvoerster van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) dan weer aan op meer onderlinge Europese solidariteit bij de verdeling van de lasten van de vluchtelingenstromen. Vooral landen met ontoereikende middelen als Griekenland, Macedonië en Servië moeten beter geholpen worden, zo maande woordvoerster Melissa Fleming aan.

Ook vandaag baanden opnieuw duizenden vluchtelingen zich een weg doorheen Servië naar EU-lidstaat Hongarije. Volgens UNHCR-vertegenwoordiger Hans Friedrich Schodder in Servië valt niet uit te sluiten dat de situatie op de Balkan ontaardt in een crisis met "ernstige bedreigingen voor de veiligheid en gezondheid van vluchtelingen".

'Vooral landen met ontoereikende middelen als Griekenland, Macedonië en Servië moeten beter geholpen worden'