VN formuleren ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030

VN-secretaris-generaal Ban-Ki-Moon.
AP VN-secretaris-generaal Ban-Ki-Moon.
De 193 landen van de Verenigde Naties hebben gisteren de agenda vastgelegd voor de doelstellingen rond duurzame ontwikkeling voor de volgende vijftien jaar. De onderhandelingen hebben meer dan twee jaar aangesleept. Het document vervangt de acht Millenniumdoelstellingen die tot eind dit jaar liepen. De staats- en regeringsleiders moeten de agenda in september, bij de VN-jaarvergadering, wel nog formeel goedkeuren.

Concreet werden 17 doelstellingen geformuleerd. Het gaat om een ambitieus document dat de bedoeling heeft "armoede in al zijn vormen en over de hele wereld uit te roeien". Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op vrede, gezondheid, kwalitatief onderwijs, toegang tot proper water en energie, gendergelijkheid en het wegwerken van ongelijkheden. Een andere belangrijke doelstelling is de strijd tegen klimaatverandering. De VN leggen hierbij de link naar de onderhandelingen van eind dit jaar in Parijs over een klimaatakkoord.

Critici wijzen erop dat het document dan wel ambitieus, maar ook erg vaag en vrijblijvend is. De ontwikkelingsdoelstellingen gelden vanaf 1 januari 2016, maar geen enkele overheid kan hiertoe verplicht worden én iedereen kiest zelf de manier hoe hij de doelstelling wil bereiken.

Een belangrijke sleutel voor het succes wordt ook de financiering. Een internationale conferentie vorige maand in Addis Abeba schat dat de factuur om deze doelstellingen de volgende vijftien jaar te bereiken 2.500 miljard dollar zal bedragen. Heel wat overheden kampen met financiële problemen en dus werd een oproep gedaan aan de bedrijfswereld.