Zwijndrecht stelt voormalig woonzorgcentrum voor als opvangplaats voor vluchtelingen

Asielzoekers staan in de rij bij de Dienst Vreemdelingenzaken
PHOTO_NEWS Asielzoekers staan in de rij bij de Dienst Vreemdelingenzaken
De gemeente Zwijndrecht draagt het voormalige woonzorgcentrum 'Herleving' voor als plaats waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Hoeveel mensen er terecht zullen kunnen, is niet duidelijk. Fedasil had besloten om in Zwijndrecht 300 mensen te laten onderbrengen in fort Sint-Marie, maar daar was veel kritiek op gekomen omdat dat erg vervallen zou zijn.

Het college van burgemeester en schepenen en het OCMW-bestuur zeggen nu "in alle solidariteit hun verantwoordelijkheid op te nemen". Ze bieden het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum Herleving aan. Er is een dossier ingediend bij Fedasil, maar de ministerraad moet wel nog het licht op groen zetten. Als dat gebeurt, zijn er slechts enkele weken nodig om het gebouw gebruiksklaar te maken, aldus de gemeente, die er nog op wijst dat het ook geschikt is voor mensen met medische problemen of een lichamelijke beperking.