Vluchtelingenwerk Nederland betaalt deel kosten in Belgisch visumdossier

Syrische vluchtelingen in een kamp in Libanon.
AP Syrische vluchtelingen in een kamp in Libanon.
VluchtelingenWerk Nederland betaalt een deel van de proceskosten in de Belgische visumzaak. Dat is op z'n minst opvallend te noemen. Hoeveel de organisatie bijdraagt in het Belgische dossier, wil ze niet kwijt.

De organisatie steunt voor de duidelijkheid niet het Syrische gezin uit Aleppo waarover de media de afgelopen maanden uitgebreid hebben bericht.

VluchtelingenWerk Nederland ondersteunt een ander gezin uit Syrië dat om gelijkaardige redenen een visum aanvroeg en waarover de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) het advies van het Europees Hof van Justitie vroeg. Binnenkort wordt hierover een uitspraak verwacht.

«Bij een soortgelijke zaak heeft VluchtelingenWerk al expertise opgedaan. Deze kennis is gedeeld met de advocaat die bij deze zaak betrokken is. Daarnaast ondersteunt VluchtelingenWerk Nederland deze zaak met een financiële bijdrage om een klein deel van de kosten te dekken», aldus woordvoerder Martijn Van der Linden. Om hoeveel het gaat, wil de organisatie niet kwijt. Over het waarom blijven de Nederlanders ook vaag.

Maar de uitspraak van het EU-hof over het Belgische dossier zal gevolgen hebben voor alle Europese lidstaten, en dus ook voor onze noorderburen. "Wij vinden het belangrijk dat vluchtelingen die in Europa asiel willen aanvragen, dit op een veilige manier kunnen doen", laat de woordvoerder nog weten.