Smeyers (N-VA): "Getrapte invoering kindergeld bespaart 90 miljoen euro"

RV
De getrapte toekenning van kindergeld aan nieuwkomers is goed voor een besparing van 90 miljoen euro per jaar. Dat stelt Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA), die daarover een wetsvoorstel heeft ingediend. Volgens haar gaat het nog om een voorzichtige raming, want door de huidige hoge instroom aan vluchtelingen zal het aantal nieuwkomers de komende jaren wellicht hoger liggen

Toen Smeyers onlangs het idee van een getrapte toekenning van kinderbijslag opperde, kreeg ze vanuit verschillende hoeken de wind van voren. Eén van de kritieken luidde dat het om een druppel op een hete plaat zou gaan, omdat de besparing maar miniem zou zijn. Daarbij werd even een cijfer van amper 6 miljoen euro geciteerd door Kris Peeters (CD&V).

Na enig rekenwerk komt de N-VA'ster evenwel uit op een besparing van 90 miljoen euro per jaar. Het voorstel komt erop neer dat een nieuwkomer pas na vier jaar aanwezigheid in België recht zou hebben op kindergeld. De jaren voordien zou er een stapsgewijze toekenning zijn, waarbij Smeyers uitgaat van de huidige gemiddelde kinderbijslag in Vlaanderen, dus 170 euro per maand per kind. Dat zou dan neerkomen op 42,5 euro per maand na een jaar in ons land, 85 euro per maand na twee jaar, 127,5 euro per maand na drie jaar en 170 euro per maand na vier jaar.

17.400 kinderen
Smeyers gaat bij haar berekening uit van de gemiddeld 57.000 nieuwkomers die zich de voorbije vier jaar voor lange tijd in ons land hebben gevestigd, wat neerkomt op 17.400 kinderen, onder meer via volgmigratie. Het gaat daarbij niet alleen om vluchtelingen. Volgens de huidige regels zou dat tijdens de eerste vier jaar neerkomen op 177,48 miljoen euro aan kinderbijslag, terwijl dat na een wetswijziging zoals Smeyers die voorstelt, 88,74 miljoen euro zou bedragen.

"Dit is een ruwe schatting", onderstreept Smeyers. "De kans dat het aantal nieuwkomers de komende jaren nog verder zal toenemen, is groot, zeker gezien de hoge instroom van vluchtelingen." De besparing van 90 miljoen euro noemt ze dan ook een "zeer voorzichtige en conservatieve berekening".

'Dit is een ruwe conservatieve schatting'

Sarah Smeyers