Mogelijke opvang vluchtelingen in kazernes

de kazerne in Sijsele
Benny Proot de kazerne in Sijsele
Op maandag 5 oktober is er een dringende informele vergadering tussen de militaire autoriteiten en de vier vakorganisaties. Dat meldt de vakbondsorganisatie VSOA Defensie vandaag in een persbericht. "De optie om voor de opvang van politieke vluchtelingen kazernes te gebruiken heeft onze bijzondere aandacht getrokken als vakorganisatie", luidt het.

VSOA- Defensie voorzitter Edwin Lauwereins: "Een correcte, humane opvang van deze vluchtelingen is ook onze bezorgdheid. We moeten onder ogen durven zien dat het inrichten van oude legerkazernes heel wat voeten in de aarde heeft. De middelen die aangewend moeten worden, zorgen voor extra kosten."

"In de kazernes waar militairen actief aanwezig zijn, wordt het samenleven met vluchtelingen met argusogen bekeken", voegt hij er aan toe.

"Net zoals nauw overleg met de lokale overheden noodzakelijk is, is VSOA-Defensie van mening dat overleg tussen de militaire overheden en de vakorganisaties van even groot cruciaal belang is om de slaagkans te vergroten."