Mensenhandelaars dwingen vluchtelingenkinderen in prostitutie en slavernij

Kinderen eten maïs in een veld, op weg naar een vluchtelingenkamp in Slovenië.
AFP Kinderen eten maïs in een veld, op weg naar een vluchtelingenkamp in Slovenië.
Mensenshandelaars dwingen minderjarige en kwetsbare vluchtelingen in slavenarbeid en kinderprostitutie. Dat stelt de stafchef van Europol, de politiedienst van de Europese Unie. Vooral niet begeleide minderjarigen vormen een kwetsbare groep en een uitgelezen doelwit voor criminele organisaties.

"Moderne, ondernemende, georganiseerde misdaadbendes kiezen plekken uit waar de opportuniteit groot en het risico klein is", stelde Europol-stafchef Brian Donald gisteren tijdens de internationale conferentie over mensenhandel in Madrid.

Duizenden kinderen zonder begeleider
"Vluchtelingen en migranten die pas in Europa zijn aangekomen worden eruit gepikt en uitgebuit. Het gaat in het bijzonder om kinderen, jonge vrouwen en niet-begeleide minderjarigen die in de prostitutie en de slavenarbeid worden gedwongen", stelde Donald tijdens de conferentie.

De voorbije maanden registreerden Europol en andere Europese politiediensten minstens 7.000 kinderen zonder begeleiding. Aangenomen wordt dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Samenwerking tussen smokkelaars en mensenhandelaars
Donald waarschuwde ook voor een overlapping van de georganiseerde bendes die vluchtelingen de EU binnen smokkelen en bendes mensenhandelaars die dezelfde vluchtelingen uitbuiten voor sekswerk en slavenarbeid. Eén op drie smokkelnetwerken zijn immers ook betrokken bij andere criminele activiteiten, waaronder drughandel en mensenhandel, zo merkt Donald op. Hij noemt de vluchtelingenkampen in Europa "broedplaatsen voor georganiseerde misdaadbendes".

Naar schatting 21 miljoen mensen zijn slachtoffer van dwangarbeid, één op drie zijn kinderen. De voorbije jaren worden steeds meer jongens verhandeld. Mensen worden over het algemeen verhandeld voor seksuele uitbuiting, als huispersoneel, als bedelaars of voor het wegnemen en verhandelen van organen.

De conferentie waar Brian Donald politiemensen, kerkleiders en ngo's uit 34 landen toesprak, was georganiseerd door de Santa Marta Groep. Paus Franciscus richtte die vorig jaar op voor de coördinatie van internationale initiatieven tegen mensenhandel en moderne slavernij.