Meer dan 500 wachtenden op de stoep van Dienst Vreemdelingenzaken

Tussen de 500 en 600 mensen stonden vanochtend aan te schuiven aan Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Wie niet binnen kan, moet minstens acht dagen wachten op de registratie. DVZ voert dagelijks opnieuw meer dan 200 registraties uit, aldus DVZ-woordvoerster Dominique Ernould.

Stroom neemt weer toe
Net nadat de Dienst Vreemdelingenzaken begin vorige week de capaciteit van de wachtzaal terugbracht op 150 registraties per dag, nam de vluchtelingenstroom weer toe. Op een mum van tijd zat de vooropvang in site A van het WTC III-gebouw weer vol en liepen de wachttijden op tot meer dan een week.

Drukte
Op maandag 2 november registreerde DVZ bovendien geen nieuwe asielzoekers, waardoor het gisteren bijzonder druk was. Naast de 228 registraties, werden 385 oproepingsbrieven uitgedeeld om terug te komen op 9 (66 personen), 10 (180 personen) en 12 november (139 personen). Dat 11 november een feestdag is, zal de druk rond die periode nog doen toenemen.

Syriërs en Afghanen
Dienst Vreemdelingenzaken registreert momenteel hoofdzakelijk Syriërs en Afghanen. In de periode dat de druk op de wachtzaal lager was, heeft de dienst naar eigen zeggen veel administratief werk kunnen afhandelen waardoor de dossiers sneller richting Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen kunnen. Dit orgaan beslist uiteindelijk over de toekenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

Archiefbeeld van een lange rij wachtenden voor de Dienst Vreemdelingenzaken vorige maand.
photo_news Archiefbeeld van een lange rij wachtenden voor de Dienst Vreemdelingenzaken vorige maand.
Beeld van de drukte vandaag.
Jan Aelberts Beeld van de drukte vandaag.
Beeld van de drukte vandaag.
Jan Aelberts Beeld van de drukte vandaag.