Geens: "Onbegrijpelijk dat de Conventie van Genève ter discussie wordt gesteld"

Koen Geens (CD&V).
PHOTO_NEWS Koen Geens (CD&V).
"Onbegrijpelijk dat afspraken zoals de Conventie van Genève ter discussie worden gesteld." Dat zegt justitieminister Koen Geens (CD&V) vandaag in een interview met De Standaard. "We moeten net fier zijn dat Europa bescherming kan bieden aan mensen die dat nodig hebben."

Dat antisemitisme en islamofobie in de lift zitten volgens de Eurobarometer verbaast Geens niet. "Mensen reageren altijd vijandig op andere rassen of godsdiensten. Dat zit in onze genen." Om te voorkomen dat we aan zo'n primaire gevoelens overgeven, is er na de Tweede Wereldoorlog onder andere de Conventie van Genève in het leven geroepen, stelt Geens. "Ik begrijp niet dat die afspraken nu opnieuw ter discussie worden gesteld. We moeten net fier zijn dat Europa bescherming kan bieden aan mensen die dat nodig hebben, hoe cultureel verschillend ze ook zijn."

Volgens Geens moeten we onze blik ook meer op de wereld buiten Vlaanderen en België richten. "Wat we vooral niet mogen doen, is ons terugplooien op de eigen natie. Wat we nodig hebben, is solidariteit binnen Europa én solidariteit met de landen waar al die mensen vertrekken. Ik ga niet zeggen dat de VN niet militair moeten ingrijpen in Syrië, maar waarom beginnen we pas aan dat debat als die mensen voor onze deur staan?"

Met zijn EVP-partijgenoot, de Hongaarse premier Viktor Orban die vluchtelingen liever in Griekenland en Italië ziet blijven, is Geens "het absoluut niet eens". "Maar ik besef wel dat de praktische situatie in Hongarije anders is dan die in België. Zij kregen 96.000 asielaanvragen te verwerken. In België zijn dat er 16.000." Of hij begrip heeft voor Orban? "Ik heb begrip voor de context. Maar ik wijs er ook op dat de Hongaarse politieke vluchtelingen in 1956 bijzonder sympathiek onthaald zijn in België. Ach, de EVP is een huis met vele kamers."

'Ik ga niet zeggen dat de VN niet militair moeten ingrijpen in Syrië, maar waarom beginnen we pas aan dat debat als die mensen voor onze deur staan?'

Koen Geens (CD&V)

'De EVP is een huis met vele kamers'

Koen Geens over EVP-partijgenoot Viktor Orban