Asielcrisis duwt aantal aanvragen voor Vlaamse huursubsidie naar recordhoogte

photo_news
Nooit eerder zijn er in Vlaanderen zoveel aanvragen ingediend voor een huursubsidie. In 2016 waren er 9.828 aanvragen voor de subsidie. Dat zijn bijna 2.000 aanvragen meer dan in het vorige recordjaar 2015. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans. De N-VA-minister schrijft de stijging in het aantal aanvragen toe aan het effect van de asielcrisis.

Gezinnen met een bescheiden inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning die gehuurd wordt op de private markt (of bij een sociaal verhuurkantoor), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie. Die huursubsidie bestaat uit een éénmalige installatiepremie (verhuispremie) en een maandelijkse huursubsidie.

Het aantal aanvragen voor een huursubsidie is de voorbije jaren sterk gestegen. In 2014 ging het nog om 7.086 aanvragen, in 2015 om 7.861 en vorig jaar was er een piek naar 9.828.

Asielcrisis

Volgens minister Homans is de stijging toe te schrijven aan de asielcrisis. "De toename in het aantal aanvragen is bijna uitsluitend uit hoofde van het ontvangen van de federale installatiepremie door nationaliteiten die gekoppeld kunnen worden aan de asielcrisis", aldus de N-VA-minister.

29,1 miljoen euro

Ook het totaal uitbetaald bedrag is vorig jaar naar een recordhoogte gestegen. Zo is er in totaal 29,1 miljoen euro aan huursubsidies uitbetaald, tegenover 27,4 miljoen euro in 2015 en 27,8 miljoen euro in 2014. De stijging is vooral toe te schrijven aan de stijging van het aantal lopende huursubsidiedossiers.

Geweigerd

Van de 9.828 ingediende aanvragen zijn er (voorlopig) 3.489 geweigerd. De voornaamste oorzaak voor een weigering is dat de aanvrager niet tijdig was ingeschreven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij in de domiciliegemeente van de huurder. Andere mogelijke weigeringsgronden zijn bv. een cumul met een al eerder genoten huursubsidie of huurpremie, een te hoog inkomen of het feit dat de verlaten woning niet ongeschikt en/of onbewoonbaar is.

Twee stelsels

Voor het gemiddelde subsidiebedrag moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de stelsels van 2007 en 2014. In het stelsel van 2007 is de huursubsidie een forfaitair bedrag in functie van het inkomen van de huurder, terwijl in het aangepaste stelsel van 2014 de huurprijs de basis vormt voor het bepalen van het bedrag.

In het stelsel van 2007 blijft het gemiddelde bedrag dalen van 172 in 2015 naar 157 in 2016. Voor het stelsel van 2014 is er een lichte stijging van 143 euro in 2015 naar 145 euro in 2016.
6 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Nadia Leppens

  Ja en het zal niet lang duren eer wij de goede trouwe Belgen weer nix meer krijgen!!! Daar vinden ze wel weer wat op......

 • Anonymous

  Anita gij euh wij betalen hun pensioen de burger kan verreken

 • anita van hove

  Waar moet dat geld van blijven komen....?! En ik die dacht dat vluchtelingen onze pensioenen zouden betalen....?!

 • Anonymous

  Veel belgen weten niet dat ibdien ze op de wachtlijst staan voor een sosiale woning rechthebven op zo een premie ik hoop dat met mijn post de lijst nog wat groter wordt wie geen sosiale woning wil tis de moiete om u wel in te schrijven al was het maar voor de premie

 • rudy cloots

  Ik verhuur ook een paar appartementen en een huis maar aan de normale prijs en nooit problemen gehad.ik ken dan ook iemand die kan zien of die wel altijd op tijd betalen