238 vluchtelingen erkend op basis van geaardheid in 2015

thinkstock
Uit cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) blijkt dat er vorig jaar 238 vluchtelingen werden erkend op basis van hun geaardheid of genderidentiteit, op een totaal van 609 aanvragen. Daarmee stijgt de erkenningsgraad op basis van dit criterium tot 39 procent. In 2014 was dit nog 35 procent. Dat zegt Vlaams parlementslid Piet De Bruyn (N-VA) die de cijfers heeft opgevraagd.

Het totaal aantal aanvragen tot erkenning als vluchteling op basis van geaardheid of genderidentiteit daalde voor het tweede jaar op rij. Van 1.148 nieuwe aanvragen in 2013 en 843 in 2014 tot slechts 609 vorig jaar. Deze daling gekoppeld aan een stijgende erkenningsgraad wijst er volgens De Bruyn op dat er steeds minder frauduleuze aanvragen zijn.

De Bruyn legt uit: "De medewerkers van het CGVS slagen er in om de vluchtelingen die effectief bescherming nodig hebben omdat ze vervolgd zouden kunnen worden omwille van hun geaardheid, ook effectief te herkennen en zo de nodige bescherming te bieden. Mensen die uit opportunistische motieven een frauduleuze asielaanvraag indienen, worden er zorgvuldig uitgefilterd. Het correcte beslissingsbeleid leidt tot een hoger erkenningspercentage en een dalend aantal pogingen tot misbruik", aldus De Bruyn.

Het N-VA-parlementslid noemt de geplande nieuwkomersverklaring van staatssecretaris Theo Francken ook een goede zaak. Veel holebi-asielaanvragers zitten volgens hem nog met "schaamte en vrees voor negatieve reacties van andere asielaanvragers". De Bruyn: "De nieuwkomersverklaring maakt voor iedereen duidelijk dat homoseksualiteit hier als volledig gelijkwaardig aan heteroseksualiteit wordt beschouwd. Ook de opleidingsprogramma's die medewerkers van asielcentra uitleggen hoe om te gaan met holebi's onder asielzoekers, versterken het vluchtelingenbeleid."