"EU heeft geheim plan voor uitzetting 400.000 migranten"

Vluchtelingen en asielzoekers staan in de rij voor een registratiekamp aan de Grieks-Macedonische grens.
AFP Vluchtelingen en asielzoekers staan in de rij voor een registratiekamp aan de Grieks-Macedonische grens.
Honderdduizenden vluchtelingen die geen asiel in Europa krijgen, worden binnen enkele weken uitgezet. De Europese Unie werkt aan een geheim plan met die strekking. Dat meldt de Britse krant The Times.

Landen als Niger en Eritrea moeten hun economische migranten terugnemen. Als stok achter de deur schermt Europa met het schrappen van hulp, handelsovereenkomsten en regelingen voor visa.

Geen kans op asiel

Het gaat om meer dan 400.000 mensen die de eerste helft van dit jaar de Europese Unie zijn binnengekomen en die geen kans hebben op asiel, mensen die zich hebben voorgedaan als vluchteling.

Een ontwerptekst waarin staat dat lidstaten meer migranten moeten terugsturen, zal ter discussie worden voorgelegd aan de binnenlandministers van de lidstaten. De voorstellen omvatten ook plannen voor het vasthouden van migranten om te verhinderen dat ze onderduiken en zo aan hun uitzetting ontsnappen.

"Toegenomen terugkeercijfers moeten dienen als afschrikmiddel tegen illegale immigratie", zo staat in het document.

Ontruiming vluchtelingenkamp Calais

Vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan of Libië kunnen teruggestuurd worden indien hun asielaanvraag wordt geweigerd. Het deportatieplan zou niet bindend zijn voor Groot-Brittannië, dat niet in de Schengenzone zit. Maar verwacht wordt dat de Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May het plan zal steunen, zeker indien het plan zorgt voor de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais.

Gisteren nog pleitte May voor een  uitwijzingssysteem waarbij een zogenaamd 'laissez passer' zou gehanteerd worden om geweigerde asielzoekers zonder paspoort uit te wijzen.

Vervolging of boetes

Onder het 'actieplan voor terugkeer' zal een speciale eenheid van het agentschap voor grenscontroles Frontex worden opgericht om te helpen met de uitwijzingen. Landen die weigeren 'illegale migranten' terug te sturen zouden vervolgd worden en boetes opgelegd krijgen door de Europese Commissie.

In het gelekte document worden EU-lidstaten voorts opgeroepen mensen vast te houden om te verhinderen dat geweigerde asielzoekers onderduiken om aan hun deportatie te ontsnappen. "Alle maatregelen moeten genomen worden om de daadwerkelijke terugkeer van illegale migranten te verzekeren, inclusief detentie", zo staat in het document.

Het actieplan stelt voor dat de Europese Unie ontwikkelingshulp en visa-onderhandelingen met niet-lidstaten als dreigingsmiddelen gebruikt om te verzekeren dat uitgewezen migranten terug toegang krijgen tot hun thuisland. Bindende clausules in handelsakkoorden - zoals het Cotonou-akkoord met Afrikaanse landen als Burkina Faso, Congo, Eritrea, Niger en Zimbabwe - moeten afgedwongen worden om te eisen dat die landen burgers terugnemen die in Europa als economische migranten worden beschouwd.

Tony Bunyan, directeur van de waakhond voor Europese burgerrechten Statewatch, meent dat het plan niet zal werken. Hij is ook niet te spreken over het gebruik van "Europese laissez-passers om vluchtelingen terug te sturen naar derdenlanden". Die herinneren hem aan de pasjeswetten onder het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

"Vluchtelingen, die op de loop zijn voor oorlog, vervolging en armoede, willen niet terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. Het voorgestelde terugkeerbeleid zal ook niet werken. We kunnen niet verwachten dat Turkije de terugkeer van honderdduizenden vluchtelingen zal aanvaarden".