Versterkte Nederlandse kust kan nu megastorm weerstaan

PHOTO NEWS
Vanaf morgen is de Nederlandse kust in staat om een superstorm te weerstaan die nog heftiger is dan de storm die in 1953 de Watersnoodramp veroorzaakte en die slechts eens in de 10.000 jaar voorkomt. Dan wordt in het Zeelandse Cadzand-Bad namelijk het laatste deel van het Nederlandse kustversterkingsprogramma "Zwakste Schakels" opgeleverd.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu investeerde de afgelopen jaren 605 miljoen euro om die zwakke schakels langs de kustlijn onder handen te nemen. "De hoogte en de breedte van de duinen was onvoldoende om zo'n storm zonder weerga te weerstaan", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen. "Ook de zeespiegelstijging en de veranderende weersomstandigheden zijn in de berekeningen meegenomen."

Bij extreme stormen kan onvoldoende kustbescherming tot enorme schade leiden, oplopend volgens schattingen tot meer dan 100 miljard euro. "Dan gaat het over schade aan infrastructuur, huizen, winkels, steden en dorpen, dus materiële schade", verklaart Miranda Mens van het infrastructuuragentschap Rijkswaterstaat. "En dat is nog los van de immateriële schade. Die is immens in een laag land als Nederland."

Bij grootschalige overstromingen zou een belangrijk deel van de Randstad onder water lopen. Mens: "En wat veel mensen niet weten, is dat in zo'n geval slechts 15 procent van de mensen geëvacueerd kan worden; de rest zit in de val".

Bij het project zijn meteen ook maatregelen genomen die de aantrekkelijkheid van het kustgebied ten goede komen. Zo is onder het strand van Katwijk een parkeergarage gebouwd, betaald door de gemeente. In Cadzand-Bad is tussen twee nieuwe dammen een jachthaven gerealiseerd. "Betaald door overheden en particuliere instanties, om meer toerisme te trekken in deze economisch kwetsbare regio", zegt Mens.