Vaticaan wil tijdens VN-hoorzitting discussie over kindermisbruik ontlopen

EPA
Een hoorzitting van de Verenigde Naties over de naleving van het VN-verdrag tegen foltering, mag niet worden aangegrepen om het over seksueel misbruik in de Kerk te hebben. Dat heeft een afgevaardigde van de Heilige Stoel bij de start van de zitting duidelijk gemaakt.

Tijdens de zitting in Genève wordt nagegaan of het Vaticaan het VN-verdrag tegen foltering respecteert. Silvano Tomasi, die het Vaticaan vertegenwoordigt, verklaarde dat er daarbij strikt moet worden gefocust op de bepalingen die in het verdrag zijn opgenomen. Foltering wordt daarbij gedefinieerd als door de staat gesteund geweld met bestraffing, dwang of discriminatie tot doel. Wanneer er andere thema's behandeld worden, zullen "zij die echt misbruikt, gefolterd en bestraft worden" daar het slachtoffer van zijn, klonk het tijdens de presentatie.

Organisaties die opkomen voor misbruikte kinderen, zoals SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), hadden voor de hoorzitting aangeklaagd dat er in het rapport van het Vaticaan geen melding wordt gemaakt van kinderen die door geestelijken seksueel misbruikt zijn. Maar de stadstaat benadrukt dat hij enkel verantwoording kan afleggen voor feiten die op het grondgebied van het Vaticaan zelf zijn gebeurd. Geestelijken die in naam van de katholieke Kerk in een ander land werken, vallen buiten de jurisdictie van de Heilige Stoel, zo luidt het.

De VN-commissie maakt op 23 mei zijn conclusies bekend.