Vaticaan ontmoet gezant van Witte Huis voor Holebirechten

THINKSTOCK
Dinsdagochtend ontving het Vaticaan Randy Berry, de eerste Amerikaanse gezant voor de Rechten van LBGTI-mensen. LBGTI staat voor 'lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex', waarbij intersex verwijst naar mensen wiens lichaam niet uitsluitend mannelijk of vrouwelijk is.

De gezant sprak in het Vaticaan een uur lang met afgevaardigden van de Heilige Stoel, waarna hij nog aparte ontmoetingen had met vertegenwoordigers van de Pauselijk Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Het is voor beide partijen de eerste keer dat ze zulke gesprekken voerden.

Berry werd pas begin in april van dit jaar door president Obama aangesteld in deze nieuwe functie. De voorbije zeven maanden reisde hij naar dertig verschillende landen om er te spreken met geestelijke leiders.

De katholieke kerk beschouwt homoseksueel gedrag als een zonde en verbiedt het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Het is nieuw voor de katholieke kerk om de dialoog aan te gaan over de rechten van holebi's en transgenders. Berry's grootste bezorgdheid is niet zozeer het homohuwelijk, maar het aanpakken van geweld en discriminatie tegenover de LBGTI-gemeenschap. Hij hoopt daarom steun te krijgen van het Vaticaan in de aanpak van extreem geweld. "Deze problematiek van geweld en extreme discriminatie belangt ons allemaal aan," aldus Berry. De gezant zegt dat hij tijdens het gesprek vooral geluisterd heeft om te weten te komen hoe paus Franciscus omgaat met mensenrechtenkwesties.

Het feit dat de ontmoeting plaatsvond, wijst erop dat de Amerikaanse regering bereid is om in de toekomst samen te werken met het Vaticaan. Daarnaast wijst de ontmoeting er ook op dat het Vaticaan bereid is om een zeker risico te nemen door met de VS te spreken over een onderwerp waar binnen de Kerk veel discussie en controverse over bestaat. Paus Franciscus probeert een open dialoog aan te gaan en te luisteren naar verschillende standpunten, ookal wordt dat binnen de Heilige Stoel niet altijd geapprecieerd.

Een concrete afspraak tot samenwerking met het Vaticaan is er nog niet. Berry hoopt dat de ontmoeting van dinsdag toekomstige gesprekken mogelijk maakt. "Het was een belangrijke eerste dialoog en ik hoop dat we die kunnen verder zetten," aldus Berry. "Ik krijg de kans om een aantal geweldige dingen te doen in dit beroep," gaat hij verder: "het was best een aangename ervaring."