Van Rompuy vreest schade aan Europees gedachtegoed

AFP
Het Europese beleid moet economische groei en werkgelegenheid opleveren. Zoniet kan de crisis de sociale cohesie en het geloof in het Europese gedachtegoed aantasten. Daarvoor heeft Herman Van Rompuy (foto), voorzitter van de Europese Raad, vandaag gewaarschuwd na afloop van een vergadering met de sociale partners.

De schuldencrisis noopte zowat alle Europese regeringen de voorbije jaren tot harde besparingen. Die problemen zijn nog niet van de baan, maar met het nieuwe Griekse reddingsplan en de verminderde druk op de rentevoeten van de eurolanden is er volgens Van Rompuy nu wat ruimte om "de politieke agenda bij te sturen".
 
Sociale cohesie
"Ik ben me ervan bewust dat deze crisis en sommige remedies de sociale cohesie in gevaar brengen. Het kan ook het Europese gedachtegoed zelf beschadigen. Daarom moeten we ongelijkheid en armoede aanpakken en moet ons beleid resultaten opleveren inzake groei en jobs. Het Europees sociaal model is niet dood", betoogde Van Rompuy.
 
Van Rompuy beklemtoonde het belang van de economische groeistrategie Europa2020. Daarom moeten uitgaven op domeinen als onderwijs, tewerkstelling, innovatie en klimaatverandering zoveel mogelijk beschermd worden bij besparingsrondes. Ook betreurde hij dat sommige hervormingen vertraging hebben opgelopen.
 
Populistische kreten
Bernadette Ségol van de vakbondskoepel ETUC hamerde erop dat de begrotingsdiscipline Europa niet uit de crisis zal halen. "Dat hebben we gezien in Griekenland en die vragen rijzen nu ook in landen als Ierland, Portugal en Spanje", zei Ségol enkele uren nadat Eurostat recordcijfers over de werkloosheid in de eurozone publiceerde.
 
Toch blijven de vakbonden volgens Ségol voorstanders van de euro. "Europa is deel van de oplossing, hoewel dat voor mij niet makkelijk is om te zeggen". Er dreigen volgens haar echter steeds meer nationalistische en populistische kreten te weerklinken indien er geen sociale visie op Europa wordt ontwikkeld.
 
Sanering

Zowel Van Rompuy als Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso beklemtoonden dat de sanering van de openbare financiën onontbeerlijk blijft. Op een vraag over het ontsporende Spaanse begrotingstekort hield Van Rompuy echter de lippen op elkaar. Barroso zei ervan uit te gaan dat Madrid zich aan de regels zal houden, maar wacht op meer gegevens vooraleer stelling in te nemen.