Van Rompuy vraagt vrijlating politieke gevangenen Egypte

Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.
EPA Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy.

Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy roept op een einde te maken aan het geweld in Egypte om het bloedvergieten te stoppen. Hij vraagt ook de vrijlating van "al wie om politieke redenen gevangen zit of onder huisarrest staat - ook politici - en de nodige hervormingen in gang te zetten".

Concrete daden

Van Rompuy reageert daarmee op het aanhoudende geweld en de politieke spanningen in Egypte. Nadat president Moebarakgisterenavond in een toespraak heeft aangekondigd dat er een nieuwe regering komt en dat er democratische hervormingen doorgevoerd zullen worden, hoopt Van Rompuy "dat de beloftes van openheid van president Moebarak vertaald zullen worden in concrete daden".

Dialoog voeren

De Europese president is erg bezorgd over het geweld in Egypte. De geschiedenis heeft namelijk aangetoond, zo zegt hij, dat het gebruik van geweld of een militair optreden niet nodig is om veranderingen teweeg te brengen. Zolang er maar een dialoog is die gevoerd wordt in de juiste, "constructieve" omstandigheden.


Van Rompuy herinnert eraan dat respect voor de fundamentele mensenrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, communicatie, vrijheid van vergadering en sociale inclusie, "onontbeerlijke elementen zijn van de democratie waar het Egyptische volk, en dan vooral de jongeren, naar streeft". Herman Van Rompuy drukt ook nog zijn medeleven uit met de naasten van de slachtoffers van alle recente geweld in Noord-Afrika. (belga/ep)