Van Rompuy: "Europa moet burgers beter beschermen"

BELGA
Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy vindt dat Europa meer oog moet hebben voor de bescherming van haar burgers, hun welvaart en jobs. "Het is hoog tijd dat Europa niet langer gezien wordt als enkel goed voor bedrijven, maar ook voor werknemers", zei hij bij het in ontvangst nemen van de Karel de Grote-prijs. "Niet enkel voor mensen met diploma's en talenkennis, maar voor alle burgers."

Van Rompuy kreeg in Aken de Internationale Karel de Grote-prijs, speciaal voor personen met verdiensten aan de Europese eenmaking. De prestigieuze prijs werd er voor de 56ste keer uitgereikt. Van Rompuy werd gekozen voor zijn kwaliteiten "als mediator en consensusbouwer".

In zijn aanvaardingstoespraak ging Van Rompuy in op de overwinning van eurosceptische partijen in heel wat lidstaten bij de verkiezingen afgelopen zondag. De Belg sprak over het gevoel van machteloosheid bij heel wat mensen. "In reactie op dat gevoel roepen sommigen om meer Europa, anderen om minder", argumenteerde Van Rompuy.

Indringer
In Europa lag de focus steeds op het wegnemen van grenzen, voor goederen, werknemers, kapitaal en mensen. "Maar we dachten nooit echt over Europa als een thuis, als beschutting. En vandaag betalen we daar een prijs voor", denkt Van Rompuy. "Europa, de deur naar kansen, wordt nu door velen gezien als ongenode indringer. De vriend van vrijheid en ruimte wordt gezien als bedreiging voor bescherming en plaats."

Dat moet weer beter in evenwicht, vindt de Europese Raadsvoorzitter. Daar hoort volgens hem ook bij dat Europa mensen niet enkel beschouwt "als consumenten, die niet enkel houden van goedkope producten en een grote keuze, maar ook als werknemers die in anderen concurrenten kunnen zien voor hun jobs".

AP