Twee "terroristische cellen" ontmanteld in Tunesië

AFP
In het noordwesten van Tunesië zijn twee terroristische cellen ontmanteld die banden hadden met al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM). Een van hen bereidde een aanslag voor op commerciële centra of lokalen van politieke partijen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend.

De operatie werd uitgevoerd op een niet nader gepreciseerde datum in de regio rond Kef. Negen mensen werden daarbij gearresteerd.

Een van de cellen zou aanslagen hebben willen plegen tegen "commerciële centra", "militaire installaties en veiligheidsinstallaties", "bekende persoonlijkheden" en "lokalen van politieke partijen". De ordediensten namen een hoeveelheid explosieven in beslag.

De tweede cel, die uit vijf mensen bestond, verschafte "financiële hulp" en zorgde voor de bevoorrading van een "groep terroristen" die zich schuilhouden in het bergachtige gebied rond Kef.