Turkse kiesraad wijst referendumklachten af

Aanhangers van het 'nee'-kamp tijdens een optocht om hun petitie in te dienen waarmee ze de annulering van het referendum eisen.
AFP Aanhangers van het 'nee'-kamp tijdens een optocht om hun petitie in te dienen waarmee ze de annulering van het referendum eisen.
De Turkse hoge kiesraad (YSK) heeft alle klachten van oppositiepartijen over de gang van zaken bij het referendum afgelopen zondag afgewezen. Ook het formele verzoek van de belangrijkste oppositiepartij om de uitslag ongeldig te verklaren werd van tafel geveegd. De Turkse buitenlandminister Mevlüt Çavu¿o¿lu liet vandaag al weten dat het kritische rapport van internationale waarnemers over het referendum "niet objectief" en "onbetrouwbaar" is.

De kiesraad kreeg na de volksraadpleging een storm aan kritiek over zich heen, onder meer vanwege het besluit om zondag ook stembiljetten zonder officiële stempel goed te keuren. Dat was volgens Turkse juristen strijdig met de wet.

De oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Oppositiepartij CHP diende gisteren een verzoek in om de uitslag ongeldig te laten verklaren. De vicevoorzitter van de partij, Bülent Tezcan, verklaarde daarbij dat het aantal "verdwenen stemmen" tijdens het referendum "ongekend" is voor Turkse verkiezingen.

De pro-Koerdische oppositiepartij HDP heeft vandaag ook een verzoek ingediend om de uitslag te laten schrappen. Vicevoorzitter Mithat Sancar stelde dat het referendum niet eerlijk is verlopen. Hij wees er onder meer op dat campagne moest worden gevoerd terwijl HDP-prominenten in de cel zaten en de noodtoestand van kracht was.
Sancar meende ook dat het goedkeuren van stembiljetten zonder officieel stempel frauduleuze toestanden in de hand gewerkt kan hebben. Het zou nu onmogelijk zijn om te controleren hoeveel ongeldige of valse stemmen zijn uitgebracht. "Dit referendum zal altijd omstreden blijven'', waarschuwde hij.

"OVSE-rapport onbetrouwbaar"

Het kritische rapport van internationale waarnemers over het Turkse referendum is niet objectief. Dat zei de Turkse minister Mevlüt Çavu¿o¿lu (Buitenlandse Zaken) vandaag. De bewindsman vermoedt dat met opzet fouten zijn opgenomen in de tekst.

"Het OVSE-rapport is onbetrouwbaar'', stelde Çavu¿o¿lu op een persconferentie in Ankara. "Hun waarnemingen missen objectiviteit en zijn erg partijdig.'' De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa hadden geconcludeerd dat de voor- en tegenstanders geen gelijke kansen hadden.