Turkmenistan geeft vrouwen bonus bij meer dan 8 kinderen

Een eenmalige bonus van 165 euro en levenslang gratis nutsvoorzieningen, openbaar vervoer en tandartsbezoek. Daarmee wil de Turkmeense president Goerbangoeli Berdimoechamedov vrouwen in zijn land overhalen meer dan acht kinderen te baren. De geboortestimulerende maatregel werd vandaag aangekondigd door de Turkmeense staatsmedia.

Kindersterfte
Berdimoechamedov is bezig langzaam maar zeker het beleid van zijn autocratische voorganger Saparmoerat Nijazov om te gooien. Nijazov zorgde op het Turkmeense platteland voor grote problemen door duizenden medische hulpverleners te ontslaan en ziekenhuizen buiten de hoofdstad te sluiten. Het gevolg was een enorme toename in de kindersterfte. (novum/lb)