Trump haalt slag thuis: "Obamacare is dood"

AFP
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vandaag opnieuw gestemd over een van de grote stokpaardjes van president Donald Trump: de afschaffing en vervanging van Obamacare. Nadat een eerste stemming in maart op een sisser uitdraaide, wist een herziene versie van Trumps 'American Health Care Act' nu 217 van de 430 stemmen binnen te halen. Een nipte overwinning.

Obamacare, officieel gekend als de Patient Protection and Affordable Care Act, werd in 2010 ingevoerd onder president Obama en moest ziekteverzekering en gezondheidszorg goedkoper en toegankelijker maken voor de inwoners van de VS. Meer dan 20 miljoen Amerikanen waren gebaat bij die regelgeving.

Maar Obamacare is al jaren een doorn in het oog van de Republikeinen: volgens hen gaat het hier om vergaande én dure overheidsinmenging. Trump maakte de afschaffing ervan een speerpunt van zijn kiescampagne.

Herzien voorstel

Een eerste voorstel van Trumps wet werd op 24 maart weer ingetrokken, nadat bleek dat er binnen zijn eigen partij onvoldoende steun voor het nieuwe plan was. Gematigde Republikeinen vreesden immers dat teveel mensen met reeds bestaande medische aandoeningen onder de nieuwe wet geen betaalbare ziekteverzekering meer zouden kunnen krijgen. In het voorstel waarover vandaag gestemd werd, wordt er de komende vijf jaar acht miljard dollar extra vrijgemaakt om de kosten voor die mensen te helpen dekken. Die tussenkomst bedraagt echter minder dan wat Obamacare zou voorzien.

Vandaag stemden 217 volksvertegenwoordigers voor, 213 stemden tegen. 20 Republikeinen waren niet overtuigd door het nieuwe voorstel en stemden 'nee', net als alle Democraten.

Door de enorme tijdsdruk heeft overigens geen enkele parlementariër de gehele wettekst kunnen nalezen. Voorts werd de tekst ter stemming voorgelegd zonder dat het CBO, het Congressional Budget office, zich over de kosten en gevolgen heeft kunnen buigen.

"In amper acht weken"

"We hebben zo hard afgezien onder Obamacare, het was een catastrofe," zei Trump tijdens zijn persconferentie na afloop. Premies zullen verlaagd worden en aftrekbare kosten zullen verhoogd worden, garandeerde hij meermaals.

"Obamacare is in essentie dood," concludeerde de president, terwijl hij de loftrompet afstak over het nieuwe alternatief: "Ik wil opscheppen over dit plan, dit is een geweldig plan." Trump wees erop dat Obamacare zeventien maanden nodig had om tot stand te komen. "Wij doen dit in amper acht weken," zei hij. Binnen zijn eigen partij krijgt het plan nochtans kritiek omdat het te gehaast zou vormgegeven zijn.

"Ik wil opscheppen over dit plan, dit is een geweldig plan."

Donald Trump
Donald Trump en Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, tijdens de persconferentie na afloop van de stemming.
AP Donald Trump en Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, tijdens de persconferentie na afloop van de stemming.

Tegenwind

Het plan werd unaniem door alle Democraten afgewezen. Volgens hen zijn mensen met reeds bestaande aandoeningen onder de nieuwe wet nog altijd niet goed beschermd en zullen miljoenen Amerikanen geen verzekering meer kunnen betalen. Nancy Pelosi, fractieleider van de Democratische partij noemde het nieuwe wetsvoorstel een "erg triestige, dodelijke grap". Verwijzend naar de immense belastingverlagingen zei ze dat de wet "de grootste verschuiving van rijkdom in de geschiedenis van ons land betekent - Robin Hood, maar dan omgekeerd".

Bijna elke grote medische organisatie in de Verenigde Staten, waaronder de American Medical Association, de American Hospital Association, en de AARP die de belangen van oudere Amerikanen vertegenwoordigt, is erg gekant tegen Trumpcare, die volgens hen geen bescherming garandeert aan kwetsbare groepen zoals zieken en ouderen. Het voorstel krijgt ook veel tegenwind van ngo's.

Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.
Getty Images Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

"Trumpcare betekent de grootste verschuiving van rijkdom in de geschiedenis van ons land - Robin Hood, maar dan omgekeerd".

Nancy Pelosi

Nog geen echte overwinning

De goedkeuring van de wet is een opsteker voor Trump, al is het nog te vroeg om echt victorie te kraaien. Zijn American Health Care Act moet nu nog via de senaat passeren. Daar hebben de Republikeinen slechts een nipte meerderheid van 52 op 100 zetels. Bovendien hebben verschillende Republikeinse senatoren al laten weten gekant te zijn tegen het voorstel.

Tijdens zijn toespraak liet Trump vandaag echter verstaan dat hij er niet aan twijfelt dat het wetsvoorstel zal goedgekeurd worden in de senaat.

Het debat in het Hogerhuis vindt pas ten vroegste plaats in juni.

Trumps plan moet nu nog goedgekeurd worden door de senaat, waar de Republikeinen slechts een nipte meerderheid hebben.

Wat verandert er?

De American Health Care Act maakt enkele belangrijke verwezenlijkingen van Obamacare ongedaan. In het Republikeinse voorstel wordt onder andere komaf gemaakt met de extra belastingen voor verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische bedrijven, zonnestudio's en een rijkentaks. De opbrengsten uit die belastingen werden voorzien voor de financiering van Obamacare.

Ook de financiering van Medicaid, een programma dat gezondheidszorg voorziet voor de armste Amerikanen, wordt zwaar teruggeschroefd. De kosten ervan zullen voortaan grotendeels gedragen worden door de staten.

De belastingvoordelen op basis van inkomen en leeftijd worden vervangen door een belastingvoordeel dat grotendeels op inkomen is gebaseerd. Verzekeringsmaatschappijen kunnen oudere mensen voortaan tot vijf keer meer aanrekenen dan jongere. Onder Obamacare was dat 'slechts' drie keer meer.

Volgens de nieuwe wet verdwijnt ook de bepaling van Obamacare dat mensen zonder ziekteverzekering een boete moeten betalen. De verplichting voor bedrijven met minstens 50 werknemers om ziekteverzekering voor hun personeel te verzien vervalt eveneens.

Of al die wijzigingen effectief zullen doorgevoerd worden, zal pas blijken na de volgende stemming in de senaat. Die zal vervolgens eventueel een geamendeerd voorstel voorleggen aan het Huis van Afgevaardigden.