Trump gaat verbod op partijfinanciering door kerken "volledig vernietigen"

EPA
Amerikaans president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij een 63 jaar oude wet die religieuze groeperingen verbiedt politieke kandidaten te financieren of tegen te werken "volledig zal vernietigen". Het zogenaamde Johnson-amendement werd in 1954 ingevoerd door toenmalig senator en later president Lyndon B. Johnson. Door de wet riskeren kerken en andere religieuze instellingen hun belastingvrije status te verliezen.

Tijdens het National Prayer Breakfast in Washington DC, een jaarlijks evenement georganiseerd door de christelijke groepering The Fellowship Foundation, verklaarde Trump vandaag: "Jefferson (Thomas Jefferson, derde president van de VS en ontwerper van de Onafhankelijkheidsverklaring, red.) vroeg zich af 'kunnen de vrijheden van een natie verzekerd worden als we de overtuiging weghalen dat die vrijheden een geschenk van God zijn?'. Eén van die vrijheden is de vrijheid van religie. Daarom zal ik komaf maken met het Johnson amendement en het totaal vernietigen zodat onze geloofsvertegenwoordigers vrij en zonder vrees voor vergelding hun stem kunnen laten horen - Ik ga dat doen".

"Godsdienstvrijheid wereldwijd bedreigd"
Trump had het ook over een wereldwijde bedreiging van de godsdienstvrijheid. "Vrijheid van religie is een heilig recht, maar het is ook een recht dat overal ter wereld bedreigd wordt en de wereld wordt zwaar, zwaar bedreigd op zo veel manieren".

"Ik heb het nooit zo erg en zo openlijk gezien. We gaan daar iets aan doen. Dat is wat ik doe, ik regel dingen. Het is tijd dat we een beetje hard worden".

En, in een verwijzing naar terreurgroepering IS, zei hij: "We hebben onvoorstelbaar geweld gezien, uitgevoerd in de naam van een religie. Moedwillige slachtpartijen gericht tegen religieuze minderheden. Terrorisme is een fundamentele bedreiging voor de godsdienstvrijheid".

Vrijheid van religie is een heilig recht, maar het is ook een recht dat overal ter wereld bedreigd wordt en de wereld wordt zwaar, zwaar bedreigd op zo veel manieren. Het is tijd dat we een beetje hard worden

Donald Trump

Trumps verklaringen van vandaag staan op één rechte lijn met een gelekt ontwerp van een nieuw decreet dat bepaalt hoe bepaalde religieuze overtuigingen, die conservatieve christelijke sociale dogma's weerspiegelen, in het beleid verankerd zullen worden. Men denkt dan aan het huwelijk als een exclusieve verbintenis tussen man en vrouw, maar ook aan thema's als abortus, gendergelijkheid, adoptie, draagmoeder- en pleegouderschap.

Het is niet de eerste keer dat Trump, die al volop zijn campagne voor herverkiezing in 2020 aan het voorbereiden is, het Johnson-amendement in het vizier neemt.

Eén van zijn 282 campagnebeloftes
In september vorig jaar probeerde hij nog evangelisten overtuigen voor hem te stemmen met de belofte dat "het christelijke erfgoed van de VS gekoesterd, beschermd en verdedigd zal worden zoals je nooit eerder hebt gezien". Het schrappen van het amendement zou, zo zei hij toen, "onze kerken terug een stem geven". Het schrappen van het amendement was dan ook één van zijn 282 campagnebeloftes.

Vandaag voegde hij daar aan toe: "Onze republiek is gestoeld op de idee dat vrijheid niet door de overheid wordt geschonken, maar dat vrijheid een geschenk van God is. We zijn allemaal verenigd door ons geloof, in onze Schepper, in ons geloof dat we gelijk zijn in Zijn ogen. We zijn meer dan vlees en bot en bloed. We zijn mensen met een ziel".

Het christelijke erfgoed van de VS zal gekoesterd, beschermd en verdedigd worden zoals jullie nooit eerder hebben gezien

Trump tegenover evangelisten in september vorig jaar