Soedanese leger doodde meer dan 300 rebellen in Darfoer

Het Soedanese leger heeft bekendgemaakt dat het meer dan 300 rebellen heeft gedood en 75 verliezen heeft geleden in eigen rangen bij recente conflicten in Darfoer, het gebied in het westen van Soedan dat ten prooi is aan een burgeroorlog. Het is uitzonderlijk dat het Soedanese leger een dergelijk groot aantal verliezen communiceert na gevechten met de rebellen.
 
Het leger zou nog 86 rebellen gevangen hebben genomen tijdens de gevechten en heeft het over 75 martelaars in eigen rangen. Begin deze week waren er nieuwe gevechten tussen leger en rebellen. De VN-vredesmacht maakte gewag van strijd in Adula en Kuma, zonder preciseringen over het aantal slachtoffers. (afp/ypu)