Servische coalitie in impasse

Het Servische parlement heeft vandaag zijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd opgeschort. Oorzaak is de onenigheid binnen de regering over een ontwerpresolutie die de relaties met de Europese Unie dreigt op te blazen. De Europese Commissie vraagt Belgrado intussen om "te luisteren naar de stille meerderheid van de bevolking" en een positief pro-Europees signaal uit te zenden.

Zitting parlement geschorst
Diepe verdeeldheid over de Europese koers heeft de Servische politiek in een diepe impasse geduwd. Parlementsvoorzitter Oliver Dulic, een partijgenoot van de pro-Europese president Boris Tadic, schorste vandaag onverwacht de zitting van het parlement in afwachting van een standpunt van de regering. Zo vermeed hij een stemming over een ontwerpresolutie die de Europese toekomst van Servië op de helling zou kunnen zetten.

Onafhankelijkheid Kosovo herroepen
De door de nationalistische oppositiepartij SRS ingediende resolutie eist dat Servië zijn toenadering tot Brussel moet staken indien de Europese Unie de Servische soevereniteit over Kosovo niet erkent. De meeste Europese landen steunden de "onafhankelijkheidsverklaring" van de Albanese meerderheid in die provincie. De resolutie vraagt de terugtrekking van de "illegale" missie EULEX uit Kosovo en eist tenslotte dat landen die de onafhankelijkheid van Kosovo erkenden, op hun stappen terugkeren. (belga/eb)