Rwandese president mag zich kandidaat stellen voor derde termijn

De Rwandese president Paul Kagame kan in principe aanblijven tot 2034.
REUTERS De Rwandese president Paul Kagame kan in principe aanblijven tot 2034.
De Rwandese Senaat heeft, in navolging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het licht op groen gezet voor een derde ambtstermijn voor president Paul Kagame.

De Rwandese Senaat stemt in met de grondwetswijziging die een derde ambtstermijn voor president Paul Kagame mogelijk maakt. Hierdoor kan hij zich in 2017 kandidaat stellen voor een derde termijn. Kagame zou zo tot 2034 aan de macht kunnen blijven.

Het nieuwe artikel 101 van de grondwet brengt de presidentiële termijn terug van zeven naar vijf jaar en beperkt het aantal ambtstermijnen tot twee.

Voor Kagame wordt echter een uitzondering gemaakt. Hij mag zijn huidige termijn van zeven jaar afwerken, waardoor hij tot 2017 aan de macht kan blijven. Daarna mag hij zich nog eens kandidaat stellen. Wordt hij dan opnieuw verkozen, treedt artikel 172 in werking. Dat bepaalt dat de "zittende president" in 2017 nog eens een termijn van zeven jaar mag nastreven. Daarna mag hij zich nog eens kandidaat stellen voor twee termijnen van vijf jaar, zoals bepaald onder artikel 101.