Rekenkamer bekritiseert Europese subsidies voor energie-efficiëntie

Europees gesubsidieerde projecten voor energiebezuiniging zijn niet kostenefficiënt. Dat blijkt uit een audit die de Europese Rekenkamer vandaag heeft gepresenteerd. Een analyse van 24 projecten in Tsjechië, Italië en Litouwen wees uit dat de gemiddelde terugverdientijd van projecten meer dan vijftig jaar bedraagt.

"Geen van de projecten die we hebben bekeken omvatte een behoefteanalyse, of zelfs een analyse van het energiebesparingspotentieel in verhouding tot de investeringen", stelde Harald Wögerbauer van de Rekenkamer in een persbericht. Hij constateert dat de lidstaten het geld in feite gebruiken voor het opknappen van openbare gebouwen en dat energie-efficiëntie slechts een secundaire doelstelling was.

Volgens de Rekenkamer was de geplande terugverdientijd gemiddeld 50 jaar, en in sommige gevallen zelfs tot 150 jaar. In zo'n gevallen is de levensduur van de opgeknapte gebouwen zelfs korter dan de termijn die nodig is om financieel rendement te halen uit de investeringen in lager energieverbruik. Het rapport klaagt ook over een gebrek aan goede informatie. In Italië en Litouwen zijn energieaudits niet verplicht.

De Rekenkamer vraagt de Commissie om erop toe te zien dat de lidstaten een grondige behoefteanalyse maken en dat de dossiers van dichtbij opgevolgd worden. De Commissie antwoordde dat haar beleid "een dynamische evolutie" heeft ondergaan sinds de onderhandelingen over de betrokken projecten. Bovendien, zo stelt de Commissie, moeten verbeteringen inzake energie-efficiëntie vaak uitgevoerd worden in het kader van ruimere renovatiewerken.

Sinds 2000 heeft de Europese Unie via het cohesiebeleid bijna 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van maatregelen voor energie-efficiëntie in de lidstaten. Tsjechië, Italië en Litouwen zijn de grootste begunstigden.