Registratie vanaf nu verplicht voor Airbnb-verhuurders in Parijs

Via de website van Airbnb kan iedereen een kamer verhuren.
photo_news Via de website van Airbnb kan iedereen een kamer verhuren.
In Parijs zal iedereen die een kamer aan toeristen wil verhuren via sites als Airbnb verplicht worden om zich te registreren. Op die manier hoopt het stadsbestuur de druk op de woon- en hotelmarkt te verlagen.

De maatregel zal volgende week naar alle verwachting unaniem worden goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Vanaf december wordt de registratie dan verplicht.

In Parijs gold al een verhuurlimiet van maximaal 120 dagen per jaar voor toeristische logies door particulieren, maar dat bleek in de praktijk moeilijk te controleren. Met de registratie wordt dat eenvoudiger. De technische details moeten wel nog worden uitgewerkt.

Bij ons al langer verplicht

Voor Airbnb-verhuurders in ons land is de registratie al langer verplicht. Daarnaast moeten ze ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten en een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen. Wie de regels overtreedt, kan een boete krijgen tot 25.000 euro.