Privé-bewakingsfirma's tekenen internationale gedragscode

Zo'n zestig privé-bewakingsfirma's, waarvan er enkele actief zijn in Irak en Afghanistan, hebben in Genève een internationale code van goed gedrag ondertekend. Bedoeling is misbruiken en buitensporig geweld te voorkomen.

Het document van vijftien pagina's beveelt de toepassing van minimumstandaarden inzake mensenrechten in conflictzones aan. Er komen ook normen voor rekrutering, controle, training en overeenstemming met de nationale en internationale wetgevingen.
 
De ondertekenende bedrijven, waaronder Triple Canopy, Xe Services (het vroegere Blackwater) en G4 Security (G4S), verbinden zich er vrijwillig toe het gebruik van geweld te beperken. Ze zullen geen contractuele verplichtingen of bevelen van hogerhand meer kunnen inroepen om misdaden, moorden, folteringen of kidnappingen te rechtvaardigen. Wapens worden alleen gebruikt in geval van zelfverdediging.
 
De gedragscode is een initiatief van Zwitserland en geniet de steun van landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ook de ngo Human Rights First is blij met de tekst en ziet er een belangrijke vooruitgang in op het vlak van de regulering van privé-bewakingsfirma's.
 
De Afghaanse president Hamid Karzai is de bewakingsfirma's in zijn land liever kwijt dan rijk. De bedrijven stellen tot 40.000 personen tewerk in Afghanistan. Eind oktober kondigde Karzai de oprichting aan van een commissie die een kalender moet uitwerken voor de ontbinding van de veiligheidsfirma's. (afp/lpb)