Post-Thatcher generatie Britten nog rechtser geworden

Margaret Thatcher (1925-2013) was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1991.
ap Margaret Thatcher (1925-2013) was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1979 tot 1991.
Onder Tony Blair, volgens zijn partijkaart een "socialist", zijn de Britten rechtser geworden, wat ingaat tegen de verwachte trend dat jongere generaties linkser zijn dan hun ouders.

Zij die volwassen werden onder de regering van New Labour in de jaren negentig, staan rechtser tegenover de herverdeling van welvaart, welzijn en misdaad dan de generatie onder de Conservatieve leider Margaret Thatcher, zo blijkt uit een studie die in het vakblad British Journal of Political Science is afgedrukt.

De kijk van de zogenoemde 'Blair Babies', zij die nu 27 tot 40 jaar oud zijn, signaleert dat de trend naar een groter dan ooit sociaal liberalisme in Groot-Brittannië tot staan is gebracht en misschien is omgekeerd onder achttien jaar Conservatief bewind.

De studie onderzoekt de erfenis van de ruk naar rechts in de jaren tachtig en oppert dat opeenvolgende Labourregeringen ideeën van het Thatcherisme reproduceerden.

De Arbeidspartij faalde in het in vraag stellen van de rechtse standpunten toen zij de macht van de Tories overnam. Dit leidde ertoe dat waarden van het Thatcherisme doorsijpelden naar de volgende generatie, zegt de studie.