Paus Benedictus linkt ongelovigen aan nazi's

Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk "ongelovigen" gewaarschuwd door onder meer een link te leggen tussen atheïsme en nazisme. In zijn speech in Edinburgh in aanwezigheid van onder meer de Britse koningin waarschuwde de heilige vader dat "het uitsluiten van God en van godsdienst en de daaraan verbonden deugden" tot vreselijk dingen leiden. Als voorbeeld gaf hij de nazi's en omschreef hij Adolf Hitler als de verpersoonlijking van "atheistic evil".

De paus waarschuwde in zijn speech dat Groot-Brittannië, dat hij een land noemde dat gebouwd was op christelijke fundamenten en volgens hem ook groot werd door "het respect voor die traditionele waarden", dreigt ten prooi te vallen aan wat hij "agressieve vormen van secularisme" noemde.

Secularisme (van Latijn saecularis, "wereldlijk, tijdelijk") is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij, of, dat er geen verstrengeling mag zijn tussen religieus gezag en overheidsmacht, en dat de staat zich neutraal opstelt tegenover alle religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Secularisme impliceert ook dat overheden hun onderdanen beschermen tegenover eventuele religieus gemotiveerde inbreuken op hun rechten.

Kritiek
Om het gevaar even in de verf te zetten haalde de paus een hem niet onbekend voorbeeld aan, dat van de nazi's, "tegen wie de Britten zo moedig vochten" en "wier tirannie als doel had god uit de samenleving te bannen en onze sympathie ten opzichte van velen, in het bijzonder de joden, te onderdrukken."

De uitspraken hebben opnieuw voor ophef gezorgd. "Ons secularisme en ons, respect voor de vrije wil is niet iets om te bekritiseren, maar om te bejubelen", zei Terry Sanderson, voorzitter van de National Secular Society. Anderen waren minder subtiel: "Het is niet aan een man die miljoenen doden in Afrika op zijn geweten heeft door zijn standpunt ten opzichte van condooms en die homoseksualiteit als een afwijking beschouwt om ons de les te komen spellen over in wie en wat we moeten geloven" was daar zowat de teneur.

Pedofilie
Eerder op de dag had de paus tegen journalisten gezegd dat pedofilie een ziekte was waarbij de vrije wil wordt uitgeschakeld, en ontnam daarmee meteen de verantwoordelijkheid van de kerk in pedofiliezaken. (mvl)