Openbaar aanklagers VS verzetten zich tegen uitvoering van nieuwe abortuswetten

“Ik zal nooit een wet handhaven die ongrondwettelijk is en bovendien vrouwen en meisjes raakt”, zegt openbaar aanklager David Cooke uit Macon, in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia. Cooke is een van een aantal hoofdofficieren van Justitie die de nieuw aangenomen abortuswetten niet wil uitvoeren. Gesteund door een rechterlijke beslissing uit 1973, die abortus landelijk legaliseerde, hopen de aanklagers dat de nieuwe wet alsnog wordt verworpen. 

De staat Louisiana nam gisteren, in navolging van Alabama, Iowa en Georgia, een wet aan die vrijwel alle abortussen verbiedt. Ook als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest. Sommige staten, waaronder Kentucky, Mississippi en Ohio, stellen het afbreken van de zwangerschap strafbaar op het moment dat de hartslag van de vrucht hoorbaar is. Dat kan al na zes weken het geval zijn. Veel vrouwen zouden dan niet eens weten dat ze zwanger zijn. Missouri verbiedt abortus na de achtste week.

Geen van de aangenomen regionale wetten is al in werking en de kans daarop neemt zienderogen af. Niet alleen vanuit de Amerikaanse bevolking klinkt luid protest, maar ook vanuit justitiële hoek. Aanklagers wijzen op een beslissing van het Hooggerechtshof uit 1973, in de zaak Roe versus Wade, waarin wordt gesteld dat vrouwen het recht op abortus hebben. Conservatieve politici hopen, nu vier van de negen rechters van het Hof conservatief zijn, dat de wet zal worden herroepen. Onderwijl lijken de wetsplannen te verzanden in juridisch getouwtrek.

(Lees verder na de foto.)

‘Ongrondwettelijk’

Een federale rechter in Mississippi blokkeerde vorige week de nieuwe strenge abortuswet als zijnde “ongrondwettelijk“. “Daar gaan we weer’’, schreef rechter Carlton Reeves in zijn oordeel. “Door abortus te verbieden na waarneming van een hartslag, ontneemt de wet een vrouw de vrije keuze, die centraal staat bij persoonlijke waardigheid en autonomie.’’ Artsen zouden hun vergunning kwijt kunnen raken als ze een abortus na zes weken zwangerschap uitvoeren of riskeren celstraffen tussen de vijf en vijftien jaar.

De staat vecht Reeves’ beslissing weliswaar aan, maar een rondje dat persbureau Associated Press langs ruim 20 openbaar aanklagers in zeven voornoemde staten maakte, leert dat zij huiverig zijn om de wet uit te voeren of er commentaar op te leveren. Hoewel sommigen van hen de vervolging van artsen nog overwegen, zeggen anderen diegenen die de wet overtreden niet te zullen vervolgen. Het strafrechtelijk vervolgen van vrouwen lijkt sowieso niet aan de orde.

(Lees verder na de foto.)

“Ik laat ze niet vallen”

Aanklager Cooke uit Georgia zegt dat hij zijn hele carrière heeft gewijd aan het beschermen van vrouwen en meisjes. “Ik heb alles gedaan om hen recht te doen en ik laat ze nu niet vallen’’, antwoordt Cooke. Hoewel sommige staten een uitzondering maken voor verkrachtingsslachtoffers stelt Cooke nog dat hij uit ervaring weet dat veel vrouwen zich uit angst of schaamte geen aangifte doen. Hij krijgt bijval van collega Sherry Boston die, wijzend op haar geslacht en rol als moeder, heilig gelooft in het zelfbeslissingsrecht van vrouwen.

Boston zegt dat haar kiezers niet willen dat zij vrouwen en artsen vervolgt. “Die zien liever dat ik tijd en geld besteedt aan zaken als mensensmokkel en huiselijk- en vuurwapengeweld.” Andere aanklagers, zoals Sim Gill uit Salt Lake City in de staat Utah, die aankondigde artsen niet te zullen vervolgen, kregen boze telefoontjes. “Ik belde sommigen van hen terug en vroeg: ‘Wil je dat ik mijn autoriteit gebruik om de grondwettelijke rechten van iemand te schenden?’” Utah stelt abortus na 18 weken strafbaar.

(Lees verder na de foto.)

Enorme discretie

De verdeeldheid over het wel of niet vervolgen van artsen en vrouwen toont aan hoe ongelijk de handhaving van abortuswetten binnen de afzonderlijke staten dreigt te worden. En hoe groot de druk is op de aanklagers bij de toepassing ervan, zeker zolang de wetten nog worden aangevochten. “Openbaar aanklagers hebben veel meer op hun bord dan mogelijk is, bij de beoordeling om wel op niet te vervolgen”, zegt Peter Skandalakis, hoofd van Georgia's Procureursraad.

En wat als het Hooggerechtshof Roe versus Wade wel verwerpt? Dan nog, stelt Skandalakis, is het aan de aanklagers om te beslissen over vervolging. “Ze hebben een enorme discretie”, zegt hij. Aanklaagster Boston zegt zelfs nog steeds ronduit te zullen weigeren om iemand te vervolgen. “Officieren van Justitie kunnen nog steeds proberen een mate van rechtvaardigheid te vinden in de zaken die ze krijgen voorgelegd. En rechtvaardigheid wordt gedefinieerd door proportionaliteit, billijkheid en gelijkheid.”
4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Catherine MISTIAEN

  Daarom waarschijnlijk dat vrouwen het zwakke geslacht worden genoemd. Ze hebben meer bescherming nodig: de ovulatie is niet zichtbaar; de ejaculatie wél. Elke vrouw moet ook beseffen dat haar eigen léven begonnen is in een buik. En het was niét haar éigen buik ...

 • Nicolas Ivanov

  Abortus daar kan men toch niet zo licht over gaan? Wat denken al deze cultuurmarxisten en feministen wel? Het is leven verdorie.

 • Gino De Neef

  Niet hun beslissing om te maken

 • Wesley Vlaminck

  Abortus moet kunnen, enkel wanneer er sprake is van verkrachting of incest. In alle andere gevallen zou zij zeggen, je moet er maar aan denken vóór je de lakens deelt!