Ook u hebt "het recht vergeten te worden" door Google, zegt EU

PHOTO_NEWS
Google kan verplicht worden koppelingen naar sites met informatie over personen te verwijderen als die de privacy van de persoon in kwestie schenden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geantwoord op prejudiciële vragen van het Spaanse gerecht. Het Hof benadrukte wel dat naar een correct evenwicht moet gestreefd worden tussen het recht op informatie en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Google vindt het vonnis teleurstellend en zegt de uitspraak te onderzoeken.

In Spanje was een man naar de rechter gestapt om twee webpagina's van de krant La Vanguardia te laten verwijderen of te wijzigen, en om ook de koppelingen van Google naar La Vanguardia te verwijderen of te maskeren uit de resultatenlijst. Op de bewuste webpagina's werd de man genoemd in een zaak van terugvordering van socialezekerheidsschulden. Maar het gaat om een zaak van 1998 die al lang is afgehandeld en nog weinig relevantie heeft.

'Recht op vergeten'
Volgens het Hof van Justitie kan een zoekmachine als Google onder bepaalde voorwaarden verplicht worden koppelingen naar websites met persoonsgegevens te verwijderen uit de resultatenlijsten, zelfs wanneer de publicatie van die webpagina's op zich rechtmatig is. Er bestaat zoiets als het recht op "vergeten". Iemand kan met andere woorden aan Google vragen koppelingen in zoekresultaten te verwijderen als de informatie in strijd is met het recht op privacy.

Het Hof vindt wel dat er een "juist evenwicht" moet gezocht worden tussen het recht op de bescherming van privégegevens en de belangen van internetgebruikers. In principe heeft het recht op privacy voorrang, maar er zijn uitzonderingen. Zo spelen de aard van de informatie, het publiek belang en de rol van de betrokkene in het openbare leven allemaal een rol.

De rechter benadrukte dat Google zich aan de Europese privacyregels moet houden, ook al vindt de daadwerkelijke verwerking van Europese persoonsgegevens plaats in de Verenigde Staten. Zodra een bedrijf zich specifiek richt op Europese gebruikers, dan gelden Europese regels, aldus het hof.

"Zeer verbaasd"
Google vindt de uitspraak "teleurstellend voor zoekmachines en online uitgevers in het algemeen". "We zijn zeer verbaasd dat het zo dramatisch verschilt van de opinie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie en de waarschuwingen en consequenties die hij geschetst heeft. We hebben nu enige tijd nodig om te analyseren wat de gevolgen van de uitspraak zijn", aldus Google-woordvoerder Mark Jansen. 

Internetgebruikers die informatie van zoekmachines willen laten verwijderen, moeten in eerste instantie contact opnemen met de eigenaar van de zoekmachine zelf. Een nationale rechter heeft echter het recht om in te grijpen en de verwijdering van zoekresultaten af te dwingen, aldus nog het Hof.

Er bestaat zoiets als het recht op 'vergeten'. Als de informatie in strijd is met het recht op privacy kan iemand aan Google vragen om koppelingen in zoekresultaten te verwijderen