Ook personeel Vaticaan moet langer werken voor pensioen

PHOTO_NEWS
Wie zucht bij het vooruitzicht langer te moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden, kan zich troosten bij de gedachte dat ook het personeel van het Vaticaan langer aan de slag moet.

De raad voor pensioenfondsen van het Vaticaan heeft meegedeeld dat de toekomst van de pensioenen van deze en de volgende generatie is verzekerd. "De kosten van het pensioenfonds zijn voor 95% gedekt", zo citeerde KerkNet vandaag de raad. Het pensioenfonds had op 31 december 2014 een vermogen van 478 miljoen euro.

De afgelopen maanden heerste bij de 4.800 actieve medewerkers en personeelsleden van het Vaticaan grote onzekerheid, ook al omdat kardinaal George Pell, de prefect van het secretariaat voor Economie, onlangs nog verklaarde dat de pensioenen een zorgenkind zijn. In juli vorig jaar was een comité opgericht om de pensioenkosten en de toekomst van de pensioenen te onderzoeken.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten leken bij het Vaticaan voortaan wel tot hun 67ste blijven werken, weet KerkNet. Priesters en religieuzen blijven tot hun 72ste actief.

Het Vaticaan had enkele jaren geleden al de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke personeelsleden gelijk getrokken.