Ook Belgische zwakbegaafde meisjes geronseld voor prostitutie

Evangelische Omroep
Ook in instellingen in ons land worden zwakbegaafde meisjes geronseld voor de prostitutie. Dat laat Stef Janssens van Myria weten aan de VRT. Eerder vandaag raakte bekend dat in Nederland zeker 76 meisjes en vrouwen met een verstandelijke beperking sinds 2013 in de prostitutie zijn beland. In ons land heeft bevoegd minister Jo Vandeurzen een onderzoek gevraagd.

Nederland is daarmee geen uitzondering, volgens het federaal migratiecentrum Myria. Janssens heeft ook weet van Belgische dossiers, waarbij meisjes in een jeugdinstelling geronseld worden door loverboys. Die wachten de meisjes op in de buurt van een jeugdinstelling en slaan toe wanneer ze buiten komen. Volgens Janssens is er veel meer aandacht nodig voor dit probleem.

Onderzoek

Sp.a-politica Freya Van den Bossche vroeg eerder vandaag aan Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om te laten onderzoeken of het nieuws klopt.

"Ik roep minister Vandeurzen op om deze zaak ernstig te nemen en onmiddellijk in actie te schieten. Hij moet dan meteen een grondig onderzoek opstarten en ervoor zorgen dat dergelijke praktijken onmogelijk worden. Gebeurt het inderdaad, en zo ja: hoe kan het dat die meisjes zomaar uit een instelling verdwijnen? En hoe gaat de minister dat onmogelijk maken?" aldus Van den Bossche.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft intussen aan Child Focus gevraagd om een onderzoek te doen naar het fenomeen. Dat zegt hij in reactie op de oproep van Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a). De CD&V-minister laat weten dat het fenomeen in Vlaanderen nog niet in kaart is gebracht, maar dat hij aan Child Focus gevraagd heeft "hoe dit fenomeen in Vlaanderen gestalte krijgt".

Het onderzoek moet onder meer nagaan op welke manier er wordt opgetreden tegen de loverboys, welke diensten met het fenomeen te maken hebben en welke aanpak er nodig is. Vandeurzen: "Op basis van de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek kan een beleid worden uitgestippeld dat het best aan de problematiek tegemoet komt. Binnen het project zullen ook buitenlandse good practices verkend worden die als inspiratie kunnen dienen voor een Vlaams beleid."

Ik roep minister Vandeurzen op om deze zaak ernstig te nemen en onmiddellijk in actie te schieten

Freya Van den Bossche (sp.a)

Tv-programma

Het nieuws uit Nederland raakte bekend na een onderzoek van het televisieprogramma 'Dit is de Dag Onderzoek' van de Evangelische Omroep. De reportage wordt morgen uitgezonden, maar de zender bracht het nieuws vandaag al op haar website.