Obama verwerpt CIA-verhoortechnieken

President Obama heeft gereageerd op het rapport over de verhoortechnieken van de CIA. Volgens de president bewijst het rapport dat de technieken verkeerd waren, maar ook contraproductief. Volgens Obama werden de folterpraktijken ondoordacht in het leven geroepen. Hij is blij met het rapport van de Senaat, want daarmee is er een instrument voorhanden om "deze fouten nooit meer te maken."