Obama's begroting: meer voor middenklasse, minder voor rijken

REUTERS
De Amerikaanse president Barack Obama heeft gisteren een begrotingsvoorstel gedaan dat is bedoeld om de middenklasse te steunen en rijken en grote ondernemingen zwaarder te belasten. Zijn regering verwacht dit jaar een economische groei van 3,1 procent en een werkloosheidspercentage van slechts 5,4 procent.

De begroting die de Democratische president voorlegt, gaat over bijna 4.000 miljard dollar en voorziet in een tekort van 474 miljard. Dat is 2,5 procent van het bruto binnenlands product. Het begrotingstekort wordt in de plannen teruggedrongen, onder meer via belastingmaatregelen, besparingen in de gezondheidszorg en hervormingen van het vreemdelingenbeleid.

Het is de vraag of de plannen ooit werkelijkheid worden. De voorgestelde begroting lijkt voor de Republikeinse oppositie, die sinds het afgelopen jaar het parlement domineert, in deze vorm niet acceptabel.

Buitenlandse winst belasten
Een voorbeeld van zwaardere belastingen voor grote ondernemingen is de voorgestelde belasting op winst in het buitenland. Obama wil de aanleg van wegen en verbetering van het openbaar vervoer bekostigen met een belasting op winst die Amerikaanse bedrijven maken in het buitenland. General Electric, bijvoorbeeld, heeft volgens de BBC 110 miljard dollar (ruim 97 miljard euro) winst in het buitenland geparkeerd.

De VS belasten de winst die een Amerikaanse onderneming in het buitenland maakt niet, tenzij dat geld naar de VS wordt overgeheveld. Daar wil Obama een einde aan maken. Over de winst die al is gemaakt, zou 14 procent belasting moeten worden betaald, en over die er gemaakt gaat worden 19 procent. Het is onwaarschijnlijk dat de Republikeinen hiermee instemmen.

Strijd tegen IS
Daarnaast wil Obama volgend jaar 8,8 miljard dollar besteden aan het bestrijden van Islamitische Staat (IS) en het ondersteunen van het Iraakse leger en de gematigde oppositie in Syrië. Van dat geld is zo'n 5,3 miljard dollar voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, onder meer om luchtaanvallen uit te kunnen voeren.

In het begrotingsvoorstel is ook geld opgenomen om ervoor te zorgen dat getrouwde homostellen in alle Amerikaanse staten dezelfde voordelen hebben op gebied van sociale zekerheid als heterostellen. Hiervoor is zo'n 14 miljard dollar (zo'n 12,4 miljard euro) vrijgemaakt, bedoeld voor de komende tien jaar.