Nieuwe vrouwenslogan trending nadat Republikeinen senator Elizabeth Warren het zwijgen opleggen

Senator Elizabeth Warren.
AP Senator Elizabeth Warren.
Het gebeurt uiterst zelden dat een Amerikaanse senator formeel spreekverbod krijgt. Maar gisteravond legde Mitch McConnell, de Republikeinse meerderheidsleider, de Democratische senator Elizabeth Warren het zwijgen op. Warren zette haar betoog dan maar verder op Facebook Live. En... Twitter beviel spontaan van een nieuwe strijdkreet voor vrouwenrechten.

"Ze was gewaarschuwd en had een verklaring gekregen", sprak McConnell. "Tóch zette ze door." Het is die laatste zinsnede die meteen trending werd op Twitter, in het Engels met de hashtag #ShePersisted.

De benoeming van collega-senator Jeff Sessions tot minister van Justitie beroert de gemoederen in de Amerikaanse senaat. De Democraten verzetten zich er hevig tegen. Warren begon een oude brief uit 1986 van Coretta Scott King, de weduwe van Martin Luther King, voor te lezen in de senaat. De brief werd destijds opgesteld als protest tegen het feit dat Sessions benoemd zou worden tot federaal rechter. Als openbare aanklager in Alabama had Sessions een bedenkelijke reputatie opgebouwd.

McConnell vond het voorlezen van de brief een brug te ver en hij riep artikel XIX van het reglement in. Dat stelt dat een senator tijdens het debatteren een collega-senator verbaal niet mag bejegenen met voor een senator onwaardig of onbetamelijk gedrag, rechtstreeks noch onrechtstreeks. Een meerderheid van 49 tegen 43 stemmen keurde de hoogst uitzonderlijke sanctie van McConnell tegen Warren goed. De Democratische senator mag nu tijdens het hele debat rond Sessions niks meer zeggen.

Vandaag zal er waarschijnlijk een definitieve stemming over de omstreden Republikeinse senator uit Alabama plaatsvinden. De benoemingen van de ministers verlopen stroef door de vastberaden tegenwerking van de Democraten, maar de Republikeinse meerderheid drukte ze tot nu toe uiteindelijk wel door. Zelfs die van de door velen onbekwaam geachte Betsy DeVos tot minister van Onderwijs.

Mitch McConnell.
AFP Mitch McConnell.