Nederlanders zijn gezonder gaan leven

UNKNOWN

Nederlanders zijn de laatste jaren iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers en zware drinkers daalde en meer dan de helft van de bevolking beweegt voldoende. Hoewel het aandeel volwassenen met matig overgewicht daalt, zijn er gemiddeld meer mensen met ernstig overgewicht. Dat heeft het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

Rokers
Vorig jaar rookte 31 procent van de mannen boven de 12 jaar. Bij de vrouwen was dat een kwart. Volgens het CBS steeg het percentage jongeren tussen de 12 en 24 dat nog nooit heeft gerookt. In 2001 bedroeg dat 58 procent, vorig jaar 66.

Drinkers
Het percentage Nederlanders ouder dan 12 jaar dat bestempeld kan worden als 'zware' drinker is in dezelfde periode gedaald van veertien naar elf procent. Overigens is het percentage zware drinkers onder mannen ruim vier keer zo hoog als onder vrouwen. Een op de vijf Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Overgewicht
Bijna 35 procent van de volwassenen kampte vorig jaar met matig overgewicht. Dat percentage is sinds 2002 relatief constant. Het ging om ruim veertig procent van de mannen en bijna drie op de tien vrouwen. Het aandeel volwassenen met ernstig overgewicht blijft echter stijgen. Vorig jaar ging het gemiddeld om elf procent. Van de vrouwen heeft twaalf procent ernstig overgewicht, van de mannen tien. (novum/ka)