Nederland wil afgewezen asielzoekers na enkele weken voedsel en onderdak weigeren

PHOTO_NEWS
Terwijl Duitsland het voor vluchtelingen gemakkelijker maakt om de landsgrenzen over te steken, gaat Nederland de tegenovergestelde richting in. De regering zou enkele nieuwe regels invoeren waarbij afgewezen asielzoekers al na enkele weken onderdak en voedsel zouden geweigerd worden.

Vanaf november zou elke afgewezen migrant minder dan een maand krijgen vooraleer hij het land wordt uitgezet of hij aan zijn lot wordt overgelaten. Bovendien zou de regering dertig regionale 'bed, bad en brood'-centra sluiten. In die centra krijgen asielzoekers onderdak, ongeacht hun status als vluchteling. Wie vrijwillig het land verlaat, krijgt wel nog steun.

"We hebben het over een groep die terug kan gaan, maar niet wil teruggaan"

Premier Mark Rutte

Naar verluidt wil de regering met deze nieuwe regeling stemmen afsnoepen van de PVV, de partij van Geert Wilders, die hevig gekant is tegen immigratie. Premier Mark Rutte verdedigt het plan en zegt dat het "gek" zou zijn om ongelimiteerde steun te verlenen aan wie niet als vluchteling kan worden bestempeld. "We hebben het over een groep die terug kan gaan, maar niet wil teruggaan", aldus Rutte.

In 2014 kreeg Nederland 18.790 asielaanvragen, volgens Eurostat. 6.240 daar van werden geweigerd en zouden dus onder de nieuwe regeling vallen.

Mark Rutte verdedigt het plan.
ANP Mark Rutte verdedigt het plan.

Verenigde Naties

Het plan wordt niet alleen bekritiseerd door actiegroepen, maar ook door de Verenigde Naties. Volgens het Comité voor de uitbanning van raciale discriminatie (CERD) moet elke migrant onvoorwaardelijk voorzien worden. "Zolang ze in Nederland verblijven, moeten ze kunnen genieten van een minimale levensstandaard", zegt Ion Diaconu, die een VN-rapport schreef die het Nederlandse voorstel bekritiseert