Nederland koploper in het opsluiten van kinderen

Nederland loopt op kop als het gaat om het aantal kinderen in justitiële jeugdinrichtingen. In vergelijking met België, Frankrijk, Engeland en Wales worden in Nederland veel kinderen opgesloten. Dat staat in een rapport van Defence for Children International Nederland, in samenwerking met dezelfde organisaties in België en Frankrijk.

De capaciteit van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld. In 1997 waren er 1.410 plaatsen beschikbaar, tien jaar later 2.753.

Afzondering
Op 1 januari 2006 verbleven in Nederland 1.177 kinderen in een jeugdgevangenis. Gedurende dat jaar werden 4.726 kinderen opgesloten. Nederland springt er volgens de onderzoekers op Europees gebied ook uit bij het toepassen van afzonderingsmaatregelen, waarbij kinderen veelvuldig meerdere dagen in een isoleercel of op hun eigen kamer worden geplaatst.

Het rapport benadrukt dat het opsluiten van kinderen in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind. De straf mag alleen worden toegepast als uiterste maatregel. (novum/mvl)

UNKNOWN