NAVO lanceert strategie voor Afghanistan

UNKNOWN

De NAVO zal op de top van staats- en regeringsleiders begin april in Boekarest een alomvattend strategisch plan voor Afghanistan lanceren. Het plan moet de neuzen van de bondgenoten over de te volgen aanpak in Afghanistan weer in dezelfde richting krijgen.

Vechtoperatie
De ISAF-troepenmacht is in het land sinds 2003. Waar het aanvankelijk om een vredes- en wederopbouwoperatie ging, is het het voorbije jaar steeds meer een vechtoperatie geworden, met de taliban die weer sterk staan en met zelfmoordaanslagen die dood en verderf veroorzaken.

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner (foto) zal het strategische plan uit vier punten bestaan. Het zal twee soorten wensen combineren: sommige NAVO-lidstaten willen zich concentreren op de strijd tegen de taliban, andere zien de focus liever op wederopbouw en het versterken van de instellingen in Afghanistan.

Tijdschema
Volgens diplomaten zal het strategisch plan ook een tijdschema bevatten voor doelstellingen die de internationale gemeenschap in Afghanistan moet bereiken. Er wordt gesproken over een tijdpad tot 2011, maar het tijdschema zou niet openbaar worden gemaakt.

De VS maken normaal van elke NAVO-vergadering gebruik om druk te zetten op hun bondgenoten om meer troepen en materieel naar Afghanistan te sturen. Minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice toonde zich echter betrekkelijk lief, ook voor de Duitsers die niet actief willen worden in het woelige zuiden van het land. (belga/gb)