Mosselvissers blokkeren haven Zierikzee

Mosselvissers hebben donderdag de opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee aangegrepen om te demonstreren tegen het verbod om mosselzaad op te vissen uit de Waddenzee. Met enkele tientallen mosselkotters voeren zij actie bij het havenhoofd van de Zeeuwse stad.

Spandoek
Op een van de kotters hangt een spandoek met de tekst 'Natuurbescherming danst op ons graf'. Volgens de vissers is het verbod funest voor de mosselsector en zal de mosselaanvoer vanuit Nederland nagenoeg tot stilstand komen.

Historiek
De Nederlandse Raad van State oordeelde eind februari dat de in 2006 door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verleende vergunning voor het opvissen van mosselzaad in de Waddenzee onterecht was verstrekt. Het is namelijk onduidelijk of dit schade kan opleveren voor de natuur. Hierdoor kunnen mosselvissers dit voorjaar geen zaad meer opvissen en dat vervolgens in de Oosterschelde weer uitstrooien, zodat het daar tot rijping kan komen. (anp/mvl)