Molens in Nederland dreigen in verval te raken

THINKSTOCK
De molens in Nederland dreigen in verval te raken door een gebrek aan geld. Moleneigenaren komen elk jaar 5 miljoen euro tekort voor onderhoud en restauratie. Dat blijkt uit een rapport dat vereniging De Hollandsche Molen morgen tijdens een congres aanbiedt aan het ministerie van OCW.

De vereniging ondervroeg 195 moleneigenaren over zaken als financiën, organisatie en exploitatie van hun molen. De onderzoekers concluderen dat in het molenveld behoefte is aan meer kennis over fondsenwerving en kundige bestuursleden en dat jaarlijks vijfhonderd extra vrijwilligers nodig zijn. Ook moeten moleneigenaren inkomsten proberen te genereren uit nevenfuncties in en rondom de molen. Zo kunnen eigenaren denken aan een winkel in streekproducten of de verhuur van hun molen als trouwlocatie.

De Hollandsche Molen nodigt alle betrokkenen uit om te werken aan oplossingen. "We willen voorkomen dat Nederland afstevent op een landelijk icoon in verval.'' De geldvraag wordt niet exclusief bij de overheid neergelegd, zegt directeur Leo Endedijk. "Maar de overheid is wel van groot belang voor ons om het culturele erfgoed te beschermen.'' Hij hoopt dat de overheid een substantieel deel kan bijdragen in de vorm van subsidies. Nederland telt ongeveer 1200 wind- en watermolens.